Łukasiewicz - ICiMB

Centrum Zaawansowanej Ceramiki i Prefabrykacji

Specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących unowocześnienia istniejących oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ceramiki i materiałów budowlanych.

 

 
Przedmiotem działalności Centrum są w szczególności:
 • badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
  • ceramiki sanitarnej,
  • ceramiki technicznej,
  • ceramiki specjalnej,
  • ceramiki szlachetnej,
  • kompozytów ceramika-metal i kompozytów ceramicznych o strukturze mikro nanometrycznej,
  • biomateriałów,
  • betonów komórkowych i elementów prefabrykowanych dla budownictwa, 
  • szeroko pojętej gospodarki obiegu zamkniętego w odniesieniu do materiałów ceramicznych i betonów,
 • działalność certyfikacyjna w zakresie oceny stałości właściwości użytkowych oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji,
 • badania laboratoryjne akredytowane i nieakredytowane, przede wszystkim wyrobów ceramicznych, materiałów i prefabrykatów budowlanych,
 • badania, ekspertyzy, opinie i usługi naukowo-techniczne wykonywane na bezpośrednie zlecenia podmiotów gospodarczych, 
 • produkcja doświadczalna i próby technologiczne obejmujące: 
  • ceramiczne środki zdobnicze, 
  • powłoki ceramiczne,  
  • ceramikę balistyczną, 
  • katalizatory ceramiczne, 

Dyrektor
Centrum

 

Barbara Chruściel

tel.: 22 843 74 21

info.warszawa
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

Centrum Zaawansowanej
Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona