Łukasiewicz - ICiMB

English version 2022

XIX International Scientific and Technical Conference

"Refractory materials: manufacturing, test methods, application"

18-20 May 2022 in Wisła Jawornik, Poland

 

 

The aim of the conference was to present the latest achievements of material engineering in the field of production technology, application and research methodology of refractory materials used in industrial processes.
The conference was also an opportunity to establish closer contacts between domestic and foreign research centres, producers of refractory materials and their users.

 

SUBJECT MATTER:

 • Natural, synthetic and recycled refractory raw materials
 • Current trends in the production of refractory materials
 • Application of refractory materials
 • Equipment and furnaces
 • New research methods and quality control issues

 

Programme Council

Chairman: dr hab. Jacek Podwórny, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • dr inż. Jerzy Czechowski, Łukasiewicz – Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
 • mgr inż. Barbara Chruściel, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii
 • dr inż. Małgorzata Niziurska, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr hab. inż. Józef Wojsa, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • dr inż. Wiesław Zelik, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • dr hab. inż. Adam Zieliński, Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza

 

Honorary Committee

 • mgr inż. Adam Aksamit, Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" Sp. z o.o. 
 • dr Valentin Antonovic, Vilnius Gediminas Technical Uniersity, Termoisolation Institute
 • mgr inż. Tomasz Biliński, Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • dr rer. nat. Dipl.-Ing. Christian Dannert, Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V.
 • mgr inż. Marian Darłak, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Jan Deja,  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr hab. inż. Jerzy Jedliński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr Grzegorz Kądzielawski, Grupa AZOTY S.A. 
 • prof. dr Olaf Krause, Univeristy of Applied Science, Koblenz
 • prof. dr hab. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr Manuel Miranda, ITMA Materials Technology
 • prof. Dr Peter Quirmbach, Deutsches Institut für Feuerfest und Keramik GmbH
 • mgr inż. Józef Siwiec, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 • dr inż. Thorsten Tonnesen, RWTH Aachen University

                      

Organizers

​                                                        

Sponsors

​                 

    

   

  

Media patronage

​            

Organizer 

dr inż. Katarzyna
Stec

tel.: 32 270 198 98
kom.: 693 999 986

katarzyna.stec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Coordinator

dr inż. Barbara
Lipowska

tel.: 32 270 19 55

 

Dominika Kądziołka
tel. 12 683 79 43

 

konferencja.ogniowa
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Materiałów
Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona