Łukasiewicz - ICiMB

Program konferencji BIOIMPLANTY KOŚCI – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Konferencja Naukowa

,,BIOIMPLANTY KOŚCI – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MEDYCYNY REGENERACYJNEJ”

 

10 marca 2023, Warszawa
Hotel Lord, Al. Krakowska 218

 

9.30 - 9.45   

Otwarcie konferencji – dr inż. Małgorzata Niziurska,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

9.45 – 10.00          

Wprowadzenie do konferencji - dr inż. Zbigniew Jaegermann,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

10.00 - 10.15   

"Jak zostać cyborgiem, by żyć dłużej. Nowe biomateriały w procesie regeneracji."
Prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Uniwersytet Gdański

10.15 - 10.30  

"Bioszkła jako składnik wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych do odbudowy tkanki kostnej"
mgr inż. Lidia Ciołek, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

10.30 - 10.45  

"Funkcjonalizacja cząstek bioszkła aminokwasem egzogennym"
mgr inż. Anna Krokos, Politechnika Wrocławska

10.45 - 11.00  

"Metody analizy właściwości przeciwbakteryjnych bioszkieł oraz kompozytów"
mgr Piotr Bolin, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

11.00 - 11.15  

"Sposoby wprowadzania składników aktywnych biologicznie w postaci peptydów do porowatych kompozytów chitozanowych"
mgr inż. Anna Woźniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

11.15 - 11.30  

"Synteza maleimidoglicyny, sposób przyłączenia jej do chitozanu i wyznaczenie stopnia modyfikacji chitozanu"
dr Natalia Karska, Uniwersytet Gdański

11.30 - 11.45  

"Sposób przyłączenia peptydu do chitozanu oraz charakterystyka fizykochemiczna chitozan-peptyd.
Właściwości fizykochemiczne i biologiczne peptydów proregeneracyjnych ug4 oraz ug51/ug52"
mgr inż. Agnieszka Kubiś, Uniwersytet Gdański

11.45 - 12.00  

"Peptydy o właściwościach przeciwbakteryjnych ug36/39 oraz ug46. charakterystyka fizykochemiczna i strukturalna"
dr Justyna Sawicka, Uniwersytet Gdański

     
12.00 - 13.00  

Przerwa obiadowa

     
13.00 - 13.15  

Innowacyjne rozwiązania w zakresie biomateriałów wykorzystywanych w regeneracji kości oraz w procesach gojenia ran
mgr Beata Gromadzka, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

13.15 - 13.30  

"Peptydy o potencjalnych właściwościach proregeneracyjnych oraz antyzapalnych peptydu ug49 jako dodatek
do biokompozytów wspierających regenerację kości"
dr Mirosława Panasiuk, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej 

13.30 - 13.45  

"Synteza, optymalizacja i funkcjonalizacja poli(adypinianu glicerolu)"
– dr inż. Małgorzata Gazińska/dr inż. Ewelina Ortyl, Politechnika Wrocławska

13.45 - 14.00  

"Formowanie litych i porowatych biokompozytów PGA/bioszkło/peptyd"
– dr hab. inż Konrad Szustakiewicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

14.00 - 14.15  

"Właściwości termiczne, mechaniczne i biologiczne biokompozytów PGA/bioszkło/peptyd"
dr inż. Michał Grzymajło, Politechnika Wrocławska

14.15 - 14.30  

"Różne metody sieciowania biokompozytów i ich efekt na wzrost osteoblastów"
dr Lilit Hovhannisyan, Instytut Biotechnologii Medycyny Molekularnej

14.30 - 14.45  

"Wielofunkcyjne chitozanowe kompozyty do odbudowy tkanki kostnej o działaniu przeciwdrobnoustrojowym"
dr inż. Monika Biernat, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

14.45 - 15.00  

"Porównanie metody bezpośredniej i pośredniej służącej do określania cytotoksyczności na podstawie biokompozytów
wykorzystywanych do regeneracji kości"
dr inż. Milena Chraniuk, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

15.00 - 15.15  

"Wpływ trójskładnikowych biokompozytów dokostnych na ogólnoustrojową i miejscową reakcję tkanek w badaniach in vivo",
dr hab. Bogusława Żywicka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

15.15 - 15.30  

Zakończenie i zamknięcie konferencji
dr inż. Zbigniew Jaegermann – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona