bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

20th International Conference: Refractory materials: manufacture, research methods, application

On May 24-26 The 

20th International Scientific and Technical Conference entitled „Refractory materials: manufacture, research methods, application”.

organized by the Łukasiewicz Research Network - Institute of Ceramics and Building Materials took place in Wisła Jawornik.

The co-organizers were the Association of Refractory Materials Manufacturers and the Polish Ceramic Society.

 

The contemporary turbulent market as well as the challenges of the modern world, such as the climate policy to be adopted in the years to come, are paradoxically the driving force behind the development of innovation. The conference created possibilities for representatives of science and industry to exchange experiences and achieve a synergy effect in combating the problems faced by the branches that apply high-temperature processes. The conference was an opportunity for both industrialists and researchers to establish direct contacts, exchange experiences and visit exhibition stands of companies related to the refractory industry.

Programme Council:

Chairman: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH - Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • dr inż. Jerzy Czechowski, Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych 
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
 • dr hab. inż. Dominika Madej, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr inż. Małgorzata Niziurska, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • dr hab. Jacek Podwórny, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr inż. Wiesław Zelik, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza

 

Honorary Committee:

 • mgr inż. Adam Aksamit, Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" Sp. z o.o. 
 • dr Valentin Antonovic, Vilnius Gediminas Technical University, Termoisolation Institute
 • mgr inż. Tomasz Biliński, Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • dr rer. nat. Dipl.-Ing. Christian Dannert, Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V.
 • prof. dr hab. inż. Jan Deja,  Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr hab. inż. Jerzy Jedliński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • dr Grzegorz Kądzielawski, Grupa AZOTY S.A. 
 • prof. dr Olaf Krause, Univeristy of Applied Science, Koblenz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Manuel Miranda, ITMA Materials Technology
 • mgr inż. Józef Siwiec, Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.
 • prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 


CONFERENCE PROGRAM

 

Panel discussion "Hydrogen - a horizon of possibilities"


Agnieszka W. Sioła
PANEL MODERATOR

Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Od 20 lat związana z branżą energetyczną, od wierceń za ropą naftową i gazem, przez gaz łupkowy, po energetykę konwencjonalną i odnawialną. 
Pasjonatka ludzi, biznesu i relacji. Ekspert w zakresie procesów zarządzania i transformacji, a także komunikacji i relacji.  
Swoje szlify zdobywała zarówno w polskich jak i międzynarodowych korporacjach, pracując na rynkach Europy, Azji i Afryki. 
Od kilku lat realizuje się w przygotowywaniu i zarządzaniu projektami, w tym w zakresie innowacji energetycznych i zrównoważonego rozwoju. 
Twórczyni portalu pomocy psychosomatycznej InkubatorTwojegoSukcesu.pl, gdzie wspiera ludzi jako coach, pomagając ludziom zobaczyć ich cel życia i świadomości. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego 

 


Tomasz Biliński

Prezes Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych

- absolwent Wydziału Metalurgicznego AGH 1984r
- do 1995 roku pracownik przemysłu metalowego i Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie
- od 1995 zatrudniony w Vesuvius Group (światowy leader w produkcji ceramicznych materiałów ogniotrwałych) kolejno na stanowiskach:
Dyrektora Jakości i Technogii w Vesuvius Poland
Menadżera Biznesu Wyrobów Formowanych na obszar Europy 
Kierownika Zakładu Płyt do Zamknięć Suwakowych
- obecnie na stanowisku Dyrektora jednej z grup wyrobów firmy Vesuvius  - obszar globalny.
- członek Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych od 2006 roku
- Prezes Zarządu tegoż Stowarzyszenia od 6 lat
- Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE

 


Andrzej Czulak

Prezes Klastra Technologii Kompozytowych
Prezes MCH2

Doktor, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Jako pracownik naukowy na Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych koncentrował się na projektowaniu technologii wytwarzania konstrukcji kompozytowych również w obszarze transportu i magazynowania wodoru. Założyciel (2016 rok) i prezes w Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, zrzeszającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji. Od 2023 roku Prezes Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru Sp. z o.o. (MCH2)


Jerzy Kopeć

Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Odpowiedzialny za nadzór nad mieniem, rozwój spółek z udziałem Województwa oraz rozwój gospodarki, przedsiębiorczości i innowacyjności. Nadzoruje prace związane z aktualizowaniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 oraz inteligentnych specjalizacji, w tym polityk sektorowych, takich jak rozwój łańcucha wartości w obszarze rozwoju i wykorzystania technologii związanych z wodorem. Koordynuje prace Regionalnej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. Członek zarządu Inicjatywy Awangarda, odpowiedzialny za obszar merytoryczny związany z drukiem 3D. Doświadczony menadżer w rożnych sektorach gospodarki. 


Remigiusz Kopoczek

Wiceprezes ds. Badawczych - Sieć Badawcza Łukasiewicz

Ekspert w dziedzinach tworzenia gier video i komercjalizacji projektów naukowych, od ponad
dwudziestu lat związany ze środowiskiem akademickim. Doktoryzował się na Uniwersytecie
Szczecińskim.

Od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2020 roku
wybrany na członka Senatu uczelni. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i
studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest współautorem kierunków studiów
z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in.
na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości
wirtualnej w edukacji.

W latach 2016-2020 sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP
Games. Były prezes zarządu jednej z największych konferencji gospodarczych w Polsce – Kongresu
590 oraz były dyrektor NCBR.

Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz od 2022 roku.


Paweł Pichniarczyk

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu
Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Sieć Badawcza Łukasiewicz. Doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca akademicki na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, absolwent MBA. Członek organizacji naukowych i technicznych, autor licznych publikacji naukowych. Od blisko 30 lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, które zostały zakończone wdrożeniem w przemyśle. W ostatnich latach w szczególności zaangażowany jest w prace dotyczące zastosowania energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie. Bardzo ważnym obszarem Jego działania są technologie służące ochronie środowiska naturalnego oparciu o OZE i technologie wodorowe. Ponadto jest promotorem prac dyplomowych i doktorskich.


Mirosław Skibski
Prezes Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej

Mirosław Skibski związany z Katowickim Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A od momentu jego powstania. Od października 2018 r. jest dyrektorem Oddziału, wcześniej był Kierownikiem Zespołu. W 2021 r. został powołany na członka Rady Naukowej na kadencję 2021-2025 odpowiednio w: Głównym Instytucie Górnictwa, KOMAG S.A. oraz Instytucie Technologii Paliw i Energii. Poza działalnością w Oddziale pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.


Adam Zieliński

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląskiego Instytutu Technologicznego

Z Instytutem związany jestem od ponad 20 lat przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej. Od marca 2018 r. pełnię funkcję Dyrektora. Jestem członkiem licznych rad         i komitetów. Sprawuję funkcję Przewodniczącego Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuję w aktywnym zarządzaniu Instytutem, zarówno jako menager i naukowiec.
W ramach działalności naukowo-wdrożeniowej zajmuje się głównie problematyką żarowytrzymałości stali i stopów, metodami badań oraz zagadnieniami oceny trwałości eksploatacyjnej i niszczenia materiałów. 
Współpracuje głównie z przemysłem sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Urzędem Dozoru Technicznego, firmami produkującymi urządzenia ciśnieniowe oraz zakładami remontowymi i diagnostycznymi. Był kierownikiem oraz współwykonawcą licznych projektów badawczych, celowych i zamawianych 
W moim dorobku znajdują się między innymi dwie autorskie monografie z zakresu trwałości stali dla energetyki. Jestem autorem i współautorem ponad 200 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych, w tym ponad 50 z tzw. Listy Filadelfiskiej. Legitymuję się indeksem Hirscha 18 według Web of Science. Jestem autorem i współautorem ponad 400 prac badawczych i ekspertyz zrealizowanych na bezpośrednie zlecenie przemysłu energetycznego i petrochemicznego, w tym głównie RAFAKO, ENEA Wytwarzanie, PGE Elektrownia OPOLE i BEŁCHATÓW, ENERGOPOMIAR, Zakłady Remontowe Energetyki, PKN Orlen, LOTOS…

Wykształcenie:
Ukończyłem Politechnikę Częstochowską na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. W 2008 r. uzyskałem stopień doktora, a w 2017 r. stopień dr hab. nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Posiadam tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Ukończyłem również studia MBA. W latach 2010-2013 byłem stypendystą MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. 

Pasja:
W wolnych chwilach ćwiczę karate Kyokushin i CrosFit. Nie wyobrażam sobie lata bez Bałtyku, windsurfingu oraz kitesurfingu.

 

Honorary Patronage

 
Witold Kozłowski
Marshal of the Małopolska Region

 

 

 


 

 

AGH Uniwersity of Science and Technology

 

Partners

​   
  


 

 

 

 

 

Media Patronage

​   
 

 

 

Organizer

dr inż. Katarzyna
Stec

tel.: 32 270 19 19
kom.: 693 999 986

katarzyna.stec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Coordinator

dr inż. Barbara
Lipowska

tel.: 32 270 19 55

 

Dominika Kądziołka
tel. 12 683 79 43

 

konferencja.ogniowa
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Hotel Stok

Jawornik 52A
43-460 Wisła

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona