Łukasiewicz - ICiMB

Panel dyskusyjny pt. Wodór - horyzont możliwości

Panel dyskusyjny „Wodór - horyzont możliwości” / Panel discussion "Hydrogen - a horizon of possibilities"


Agnieszka W. Sioła
MODERATOR PANELU

Łukasiewicz - ICIMB

Od 20 lat związana z branżą energetyczną, od wierceń za ropą naftową i gazem, przez gaz łupkowy, po energetykę konwencjonalną i odnawialną. 
Pasjonatka ludzi, biznesu i relacji. Ekspert w zakresie procesów zarządzania i transformacji, a także komunikacji i relacji.  
Swoje szlify zdobywała zarówno w polskich jak i międzynarodowych korporacjach, pracując na rynkach Europy, Azji i Afryki. 
Od kilku lat realizuje się w przygotowywaniu i zarządzaniu projektami, w tym w zakresie innowacji energetycznych i zrównoważonego rozwoju. 
Twórczyni portalu pomocy psychosomatycznej InkubatorTwojegoSukcesu.pl, gdzie wspiera ludzi jako coach, pomagając ludziom zobaczyć ich cel życia i świadomości. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego 


Tomasz Biliński

Prezes Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych

- absolwent Wydziału Metalurgicznego AGH 1984r
- do 1995 roku pracownik przemysłu metalowego i Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie
- od 1995 zatrudniony w Vesuvius Group (światowy leader w produkcji ceramicznych materiałów ogniotrwałych) kolejno na stanowiskach:
Dyrektora Jakości i Technogii w Vesuvius Poland
Menadżera Biznesu Wyrobów Formowanych na obszar Europy 
Kierownika Zakładu Płyt do Zamknięć Suwakowych
- obecnie na stanowisku Dyrektora jednej z grup wyrobów firmy Vesuvius  - obszar globalny.
- członek Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych od 2006 roku
- Prezes Zarządu tegoż Stowarzyszenia od 6 lat
- Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE

 


Andrzej Czulak

Prezes Klastra Technologii Kompozytowych
Prezes MCH2

Doktor, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Jako pracownik naukowy na Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych koncentrował się na projektowaniu technologii wytwarzania konstrukcji kompozytowych również w obszarze transportu i magazynowania wodoru. Założyciel (2016 rok) i prezes w Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, zrzeszającego 100 firm i instytucji, który w 2021 roku otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji. Od 2023 roku Prezes Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru Sp. z o.o. (MCH2)


Jerzy Kopeć

Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Odpowiedzialny za nadzór nad mieniem, rozwój spółek z udziałem Województwa oraz rozwój gospodarki, przedsiębiorczości i innowacyjności. Nadzoruje prace związane z aktualizowaniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 oraz inteligentnych specjalizacji, w tym polityk sektorowych, takich jak rozwój łańcucha wartości w obszarze rozwoju i wykorzystania technologii związanych z wodorem. Koordynuje prace Regionalnej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. Członek zarządu Inicjatywy Awangarda, odpowiedzialny za obszar merytoryczny związany z drukiem 3D. Doświadczony menadżer w rożnych sektorach gospodarki. 


Remigiusz Kopoczek

Wiceprezes ds. Badawczych - Sieć Badawcza Łukasiewicz

Ekspert w dziedzinach tworzenia gier video i komercjalizacji projektów naukowych, od ponad
dwudziestu lat związany ze środowiskiem akademickim. Doktoryzował się na Uniwersytecie
Szczecińskim.

Od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2020 roku
wybrany na członka Senatu uczelni. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i
studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest współautorem kierunków studiów
z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in.
na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości
wirtualnej w edukacji.

W latach 2016-2020 sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP
Games. Były prezes zarządu jednej z największych konferencji gospodarczych w Polsce – Kongresu
590 oraz były dyrektor NCBR.

Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz od 2022 roku.


Paweł Pichniarczyk

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu
Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Sieć Badawcza Łukasiewicz. Doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca akademicki na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, absolwent MBA. Członek organizacji naukowych i technicznych, autor licznych publikacji naukowych. Od blisko 30 lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, które zostały zakończone wdrożeniem w przemyśle. W ostatnich latach w szczególności zaangażowany jest w prace dotyczące zastosowania energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie. Bardzo ważnym obszarem Jego działania są technologie służące ochronie środowiska naturalnego oparciu o OZE i technologie wodorowe. Ponadto jest promotorem prac dyplomowych i doktorskich.


Mirosław Skibski
Prezes Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej

Mirosław Skibski związany z Katowickim Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A od momentu jego powstania. Od października 2018 r. jest dyrektorem Oddziału, wcześniej był Kierownikiem Zespołu. W 2021 r. został powołany na członka Rady Naukowej na kadencję 2021-2025 odpowiednio w: Głównym Instytucie Górnictwa, KOMAG S.A. oraz Instytucie Technologii Paliw i Energii. Poza działalnością w Oddziale pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.


Adam Zieliński

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląskiego Instytutu Technologicznego

Z Instytutem związany jestem od ponad 20 lat przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej. Od marca 2018 r. pełnię funkcję Dyrektora. Jestem członkiem licznych rad         i komitetów. Sprawuję funkcję Przewodniczącego Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuję w aktywnym zarządzaniu Instytutem, zarówno jako menager i naukowiec.
W ramach działalności naukowo-wdrożeniowej zajmuje się głównie problematyką żarowytrzymałości stali i stopów, metodami badań oraz zagadnieniami oceny trwałości eksploatacyjnej i niszczenia materiałów. 
Współpracuje głównie z przemysłem sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, Urzędem Dozoru Technicznego, firmami produkującymi urządzenia ciśnieniowe oraz zakładami remontowymi i diagnostycznymi. Był kierownikiem oraz współwykonawcą licznych projektów badawczych, celowych i zamawianych 
W moim dorobku znajdują się między innymi dwie autorskie monografie z zakresu trwałości stali dla energetyki. Jestem autorem i współautorem ponad 200 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych oraz materiałach konferencyjnych, w tym ponad 50 z tzw. Listy Filadelfiskiej. Legitymuję się indeksem Hirscha 18 według Web of Science. Jestem autorem i współautorem ponad 400 prac badawczych i ekspertyz zrealizowanych na bezpośrednie zlecenie przemysłu energetycznego i petrochemicznego, w tym głównie RAFAKO, ENEA Wytwarzanie, PGE Elektrownia OPOLE i BEŁCHATÓW, ENERGOPOMIAR, Zakłady Remontowe Energetyki, PKN Orlen, LOTOS…

Wykształcenie:
Ukończyłem Politechnikę Częstochowską na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. W 2008 r. uzyskałem stopień doktora, a w 2017 r. stopień dr hab. nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Posiadam tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Ukończyłem również studia MBA. W latach 2010-2013 byłem stypendystą MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. 

Pasja:
W wolnych chwilach ćwiczę karate Kyokushin i CrosFit. Nie wyobrażam sobie lata bez Bałtyku, windsurfingu oraz kitesurfingu.

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona