bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Projekty badawczo-rozwojowe

"Projekt - jest tymczasowym przedsięwzięciem, który ma na celu stworzenie unikalnej usługi lub produktu, gdzie charakterystyka tymczasowości określa, że to przedsięwzięcie ma bardzo ściśle określony początek i koniec, zaś unikalność oznacza, że usługa lub produkt w zauważalny sposób jest całkowicie inna niż wszystkie podobne usługi bądź produkty. Pojęcie projektu wymaga sprecyzowania głównych cech. Nalezą do nich: cel, niepowtarzalność, złożoność, określoność, zmienność, zaangażowanie zasobów ludzkich, ograniczoność czasowa."

 

 

 

 

Projekty w trakcie realizacji

 

 

Instytucja finansująca - Narodowe Centrum Nauki

 

              

 1. Tytuł projektu: Synteza i charakterystyka klinkieru wapniowo-siarczanoglinanowego (kompleksu Kleina) z surowców wtórnych pochodzenia antropogenicznego - badania wstępne (lider)
  Instytucja i program finansujący: NCN-MINIATURA 5
 2. Tytuł projektu: Funkcjonalizacja powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu poprzez wytworzenie innowacyjnych warstw powierzchniowych (lider)
  Instytucja i program finansujący: NCN - Sonata 16

Instytucja finansująca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 


    

 1. Tytuł projektu: Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (partner konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: NCBiR - POIR
 2. Tytuł projektu: Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa (lider konsorcjum)

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA   
 3. Tytuł projektu: Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej
  Instytucja i program finansujący: NCBR – Programy strategiczne NCBiR
 4. Tytuł projektu: Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z recyklingu
  Instytucja i program finansujący: NCBiR – Projekt międzynarodowy NCBiR
 5. Tytuł projektu: Opracowanie nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej umożliwiającej zwiększenie stopnia czystości stali
  Instytucja i program finansujący: NCBiR - POIR

Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)


 1. Tytuł projektu:
  Opracowanie metody wytwarzania ceramicznych i kompozytowych komór spalania
  Akronim: CerChamber
  Operator programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Źródło finansowania: Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

     

Instytucja finansująca - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

           

 1. Tytuł projektu: Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego
  Instytucja i program finansujący: FNP - POIR

 

 

Instytucja finansująca - Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

              

 1. Tytuł projektu: Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem (lider konsorcjum)       
   
 2. Tytuł projektuModernizacja infrastruktury w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 3. Tytuł projektu: Szkło pod lupą Łukasiewicza - projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Instytucja finansująca - Regionalny Program Operacyjny 

 1. Tytuł projektu: SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0. (partner konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Urzędy Marszałkowskie - RPO
  Kierownik projektu: Grzegorz Adamski
  Termin realizacji: 1.05.2019-30.06.2023

Dotacje celowe Łukasiewicza


                   DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
       

 1. Tytuł projektu: Opracowanie metody wytwarzania farb ognioochronnych do zabezpieczania metalowych powierzchni konstrukcyjnych i powierzchni drewnianych w budownictwie modułowym (lider konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Centrum Łukasiewicz – dotacja celowa
  Kierownik projektu: Arkadiusz Gąsiński
  Termin realizacji: 1.07.2021-30.06.2023
 2. Tytuł projektu: Elementy modułowe z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej izolacyjności cieplnej na bazie innowacyjnego kruszywa z surowców odpadowych (lider konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Centrum Łukasiewicz – dotacja celowa
  Kierownik projektu: Katarzyna Łaskawiec
  Termin realizacji: 1.06.2021-31.05.2023
 3. Tytuł projektu: Niskoemisyjne betony z kruszywem naturalnym oraz z kruszywem z recyklingu (lider konsorcjum)   
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona