bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Granbet

Tytuł projektu:

Elementy modułowe z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej izolacyjności cieplnej na bazie innowacyjnego kruszywa z surowców odpadowych
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
 

Wartość projektu: 1 431 741,19 zł
Wartość dofinansowania: 1 145 392,94 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2023

Skład konsorcjum:

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Streszczenie Projektu:
Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania prefabrykatów budowlanych wielkogabarytowych z wykorzystaniem kruszywa na bazie surowców odpadowych. Elementy z betonu komórkowego są zdecydowanie lżejsze od prefabrykatów z betonu zwykłego, co wpływa na ułatwienie prac budowlanych oraz generuje oszczędności w transporcie. Zdecydowaną przewagą ABK nad elementami modułowymi z betonu lekkiego kruszywowego jest zdolność do akumulacji ciepła dzięki czemu zapewnia się stały komfort cieplny mieszkańcom. W projekcie uwzględniono zastosowanie kruszyw pochodzących z przerobu odpadów z oczyszczalni ścieków, które mogą polepszyć przewodnictwo cieplne ABK oraz ograniczą eksploatację zasobów naturalnych. Kruszywo to stosowane do materiałów wiążących, pozwala na uzyskanie betonów lekkich (gęstość 1400-1600 kg/m3) o podwyższonym oporze cieplnym. Ponadto, dodatek fazy glino-krzemianowej do mieszanki betonowej może wpłynąć korzystnie na cechy mechaniczne i trwałość betonu komórkowego. Do chwili obecnej nie podjęto badań nad zastosowaniem kruszyw z surowców odpadowych do wytwarzania ABK. Izolacyjność cieplna ABK wpisuje się w dyrektywę 2010/31/WE Parlamentu Europejskiego tzw. Dyrektywę EPBD o budynkach o niemal zerowym zużyciu energii (U≤0,2W/[m*K] do 2021). Opracowanie technologii w zakresie budownictwa modułowego z ABK na bazie innowacyjnego kruszywa w zabudowie szeregowej jest szansą na wygodne i niedrogie mieszkanie w ramach Programu Mieszkanie+.

 

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Łaskawiec

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Katarzyna
Łaskawiec

tel.: 731 731 446

katarzyna.laskawiec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona