HEALTHAIR

Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko-czeskiego pogranicza

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091

2018-2020

Czytaj więcej
Logo cz pl eu barevne

Jaki problem rozwiązuje projekt?

Najpoważniejszym problemem środowiskowym, który ogranicza rozwój rejonu nadgranicznego w regionie dawnego Górnego Śląska (dziś Województwo Śląskie i Opolskie, północna część Województwa Morawsko-śląskiego i Ołomunickiego) jest dziś zanieczyszczenie atmosfery.

Proponowany projekt ma uzupełnić wcześniejsze czynności podejmowane w ramach OP Interreg CZ/PL, których zadaniem było przede wszystkim zmapowanie przyczyn tego problemu.


Czytaj więcej

Co jest celem projektu?

Proponowany projekt został zainicjowany przez Województwo Opolskie i ma za zadanie uzupełnić wiedzę o przyczynach zanieczyszczenia atmosfery w pozostałej części dawnego Górnego Śląska, czyli w Województwie Opolskim, w północno-zachodniej części Województwa Morawsko-śląskiego i w północno-wschodniej części Województwa Ołomunieckiego.


Czytaj więcej
 

Partnerzy projektu

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Przekraczamy Granice 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

* Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.