bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Rekomendacje techniczne

Rekomendacje techniczne

 

 

 

  • Rekomendacje Techniczne są dokumentami potwierdzającymi rozwiązania techniczne przewidziane przez producenta. Mogą określać również zakres, warunki i zasady stosowania, odbiór prac przewidzianych  rozwiązań z uwzględnieniem wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz krajowych przepisów. 
  • Rekomendacje techniczne są dokumentami dobrowolnymi.
  • Rekomendacje Techniczne wydawane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na następne okresy nie dłuższe niż 5 lat.

Kierownik Działu
Oceny
Technicznej

dr inż. Karolina
Łączka

tel. 12 683 79 97
kom. 606 220 245

karolina.laczka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Starszy Specjalista

Paweł Kopciał

tel.12 683 79 16

pawel.kopcial
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Szkła
i Materiałów  Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona