bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

BARBOTAŻ

Tytuł projektu:

Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM


 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM PM SA w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR
- wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. 
 
CuBR/III/7/NCBR/2017

Konsorcjum: 

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych – Lider
  • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Kierownik projektu: dr inż. Jan Mrozowski

 
Akronim projektu: BARBOTAŻ
Całkowity koszt realizacji projektu: 12 000 000,00 zł
w tym wysokość dofinansowania: 6 000 000,00 zł
Okres realizacji: 01.06.2017 - 30.05.2021
 

Opis projektu:

Projekt zakłada zagospodarowanie strumienia siarki z gazów procesowych w postaci produktów handlowych wytworzonych na bazie dwuwodnego siarczanu wapnia.

Sposób ten polega na wstępnym głębokim oczyszczeniu gazów w istniejącym węźle myjącym fabryki kwasu siarkowego (FKS), absorpcji ditlenku siarki o stężeniu ok. 10% w jednostopniowym, o innowacyjnej konstrukcji, reaktorze barbotażowym z jednoczesnym utlenianiem powstającego siarczanu(IV) wapnia I krystalizacją gruboziarnistego dwuwodnego siarczanu(VI) wapnia.

Odwodniony do poziomu poniżej 10% wilgotności placek filtracyjny gipsu podawany jest do węzła prażenia w celu uzyskania gipsu prażonego (półwodnego), stanowiącego bazę do otrzymywania wysokowartościowych produktów gipsowych takich jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki,masy szpachlowe, bloczki inne materiały budowlane oparte na gipsie.

 
 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Jan Mrozowski

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona