Łukasiewicz - ICiMB

Czasopismo Szkło i Ceramika

"Szkło i Ceramika"

Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), wydawany przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ − Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), którego założeniem jest integracja osób związanych z szeroko pojmowanym szkłem i ceramiką na różnych płaszczyznach zawodowych. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1935 roku, pod tytułem „Przemysł Szklany”, przy czym zmiana tytułu na obecny nastąpiła w 1950 roku.

"Chcemy, by w obrębie zagadnienia wysokich temperatur przedstawiciele nauk ścisłych znaleźli wspólny język z humanistami, by teoretycy dyskutowali z praktykami, inżynierowie z artystami, by zdano sobie sprawę, że to co wymyśli nauka, ubierze w kształt sztuka, wyprodukuje przemysł, użyje każdy z nas, a ostatecznie zarchiwizuje historia".

Obejmujemy patronatem imprezy plenerowe, krajowe i międzynarodowe festiwale oraz konferencje naukowe. Dążymy do przedstawiania najnowszych osiągnięć nauki polskiej, popularyzacji wiedzy i prezentowania osiągnięć wybitnych artystów z całego świata. Chcemy przybliżać i inspirować. Jesteśmy przekonani, że to właściwy kierunek do tego, by żyć ciekawiej i nowocześniej.

 

RADA NAUKOWA

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Manuela Reben (Polska)

Członkowie:
prof. dr hab. Krzysztof Rozpondek (Polska),
dr Agnieszka Leśniak-Banasiak (Polska),
dr Anaida Ghazaryan (Armenia),
dr inż. arch. Justyna Kleszcz (Polska),
dr inż. arch. Piotr Kmiecik (Polska)

 

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

Członkowie:
dr Monika Biernat,
dr hab. Cecylia Dziubak,
dr Arkadiusz Gąsiński,
mgr Piotr Kardaś,
dr inż. Krzysztof Perkowski,
mgr Zdzisław Stachura,
mgr inż. Aleksander Szczytowski, 
p. Stanisław Tępiński,
mgr Krystyna Wawrzyniak, 
dr inż. Adam Baryłka,
dr inż. Ferdynand Gacki,
p. mgr Marcelina Gołębiowska

 

 

ISSN 0039-8144
Kwartalnik

Strona internetowa: SiC- Szkło & Ceramika (szklo-ceramika.pl)

Kontakt

Redakcja
"Szkło i Ceramika"

tel.: 739 292 707

redakcja@szklo-ceramika.pl

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

Redaktor Naczelna

Barbara Chruściel

tel.: 22 843 19 65

barbara.chrusciel
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Sekretarz Redakcji

mgr Barbara Szafirowska-Pape

tel.: +48 739 292 707

sekretarz@szklo-ceramika.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona