Łukasiewicz - ICiMB

POPTECH

 

Tytuł projektu:

 

POPTECH - Popularyzacja współczesnych technologii szklarskich w kontekście historycznym i kulturowym  
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Zadania Zleconego Prezesa Centrum Łukasiewicz na podstawie art.31 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.   
 

Kierownik projektu: mgr Aleksandra Skorek

Okres realizacji: 1.11.2023-31.12.2025

Wartość projektu: 220 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 220 000,00 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii szklarskich ukazanych na tle historycznym i kulturowym.

Opis projektu:

Realizacja projektu polega na rozwijaniu działalności Krakowskiej Huty Szkła poprzez merytoryczne opracowanie działań edukacyjnych na temat zaawansowanych technologii szklarskich w kontekście historycznym, organizacji bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz organizowaniu praktyk studenckich. Projekt obejmuje również współpracę z lokalnymi instytucjami i uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach.

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr Aleksandra Skorek 

aleksandra.skorek
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona