Łukasiewicz - ICiMB

Ochrona środowiska

Środowisko.
Procesy przemysłowe.
Recykling.

 

 

 

 

 

 


 • Gospodarka odpadami – opracowanie metod zagospodarowania, badania odpadów
 • Gospodarka wodno-ściekowa, w tym monitoringi wód i składowisk odpadów
 • Badania nad ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym pomiary emisji gazowych i pyłowych, monitoringi systemów AMS
 • Badania udziału węgla biogenicznego metodą radioizotopową
 • Wyznaczanie śladu węglowego oraz wykonywanie deklaracji środowiskowych produktów
 • Badania nad możliwością wytwarzania i wykorzystania biowęgli
 • Badania biodegradacji tworzyw, materiałów opakowaniowych i odpadów
 • Badania promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach budowlanych
 • Badania rtęci w surowcach i materiałach budowlanych
 • Ciągły pomiar rtęci wraz z jej specjacją w gazach odlotowych
 • Odzysk ciepła odpadowego
 • Bilanse energetyczne

Inżynieria środowiska   Inżynieria materiałówa   Inżynieria procesowa

Dyrektor Centrum
Inżynierii 
Środowiska

dr Joanna
Poluszyńska

tel.: 77 456 2 07

joanna.poluszynska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona