Łukasiewicz - ICiMB

Deklaracje środowiskowe

 

DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE
PRODUKTU (EPD)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracje EPD są świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania i cyklu życia: od pozyskania materiałów, poprzez produkcję, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu. Określają ona wydobycie surowców, zużycie energii, zużycie wody i emisje oraz ilość produkowanych odpadów w przeliczeniu na jednostkę produkowanego wyrobu.


Deklaracje środowiskowe typu III EPD są tworzone w oparciu o normy:

  • PN-EN ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Deklaracje środowiskowe typu III. Zasady i procedury
  • PN-EN 15804+A2 Zrównoważenie robót budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

Korzyści dla Producenta:

  • Przedsiębiorca posiadający deklaracje środowiskowe III typu EPD na swoje wyroby informuje rynek, że jego firma jest odpowiedzialna i proekologiczna.
  • Produkty z EPD dają przewagę na rynku gdyż są wykorzystywane do budowy obiektów z certyfikatem zrównoważonego budownictwa (systemy DGNB, LEED, BREEAM)

Deklaracje środowiskowe produktu pozwalają klientowi dokonywać świadomych wyborów w trosce o środowisko naturalne.   

Deklaracje środowiskowe produktu pozwalają klientom na wybór produktu o najlepszych cechach ekologicznych spośród wszystkich dostępnych na rynku.

 

Kontakt

Katarzyna Kiprian

tel. 77 456 32 01

wew. 328

katarzyna.kiprian
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona