Łukasiewicz - ICiMB

PPOŻ

Tytuł projektu:

 

Modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony przeciwpożarowej


 


Okres realizacji: 2021 – 2022
Wysokość dofinansowania:  2 510 231 zł
Umowa: Nr 7178/IB/SN/2021 
Instytucja i program finansujący: Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji i Nauki – Umowa Nr 7178/IB/SN/2021 przyznano:  
Dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną pn.:
„Modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony przeciwpożarowej”
 

Opis zadania:

Planowana inwestycja zapewni bezpieczeństwo pożarowe osobom przebywającym na terenie budynków Instytutu poprzez ich dostosowanie do obowiązujących wymagań prawnych. Zakres prac obejmie wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych, instalację systemów oddymiających, wymianę hydrantów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz pozostałe prace wskazane w opiniach rzeczoznawców  dla poszczególnych lokalizacji Centrów Badawczych Instytutu.

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona