Łukasiewicz - ICiMB

Szkło pod lupą Łukasiewicza - projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Tytuł projektu:

Szkło pod lupą Łukasiewicza - projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Program finansujący: Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Skorek
Okres realizacji: 02.11.2022 – 01.12.2023 r.
Wartość projektu: 348.787,00 zł
Wysokość dofinansowania: 313.895,00 zł
 
Opis projektu:
"Szkło pod lupą Łukasiewicza - projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży" to projekt mający na celu popularyzację wiedzy o fascynującym materiale, jakim jest szkło - zarówno pod kątem technologicznym, naukowym, jak i kulturowym. 
Projekt będzie się opierać na specjalnie zaaranżowanej wystawie, która obejmie 14 stanowisk, w tym większość interaktywnych, prezentujących zagadnienia związane ze szkłem: narzędzia szklarskie, szkło w budownictwie, szkło jako medium, szkło w optyce oraz fizyczne i chemiczne właściwości szkła, które zostaną przedstawione w strefie doświadczalnej. 
Oryginalnym eksponatom towarzyszyć będą materiały edukacyjne, zdjęcia i filmy. Interaktywne stanowiska połączą naukę z zabawą, w przystępny sposób wyjaśniając skomplikowane zjawiska ze świata szkła. Zaprezentują zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne jego zastosowanie, przyczyniając się w ten sposób do popularyzacji nauki. 
Projekt obejmie również specjalnie przygotowany program edukacyjny, skierowany do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie wezmą udział w pokazach ręcznego formowania szkła, w trakcie których będą mogli zobaczyć wnętrze szklarskiego pieca i zapoznać się z poszczególnymi etapami tworzenia szklanego wyrobu. Prezentacje i warsztaty pozwolą im na samodzielne przeprowadzanie doświadczeń (m.in. obsługę prasy szklarskiej, mikroskopu).
 

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr Aleksandra Skorek 

aleksandra.skorek@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona