Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Zapraszamy do współpracy!
Data dodania: 02 / 02 / 2023

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Zapraszamy do współpracy!

Już wkrótce ruszają pierwsze nabory w programie FENG! Sprawdź Harmonogram naborów w 2023

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w Ścieżce SMART, w której Przedsiębiorcy (duże firmy oraz MŚP), będą mogli ubiegać się o dotacje na realizację projektów badawczo-rozwojowych. W Ścieżce SMART będą realizowane projekty modułowe, w których Przedsiębiorca wybierze moduł obowiązkowy: prace B+R lub wdrożenie ich wyników, oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych: cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R.
Komitet Monitorujący FENG na posiedzeniu 18. stycznia br. zatwierdził kryteria wyboru projektów dla konkursów:
  •  „Ścieżka SMART” w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”,
  •  „IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” oraz dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”,
  •  „Współfinansowanie działań EDIH” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”,• „Współfinansowanie działań TEF AI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”.
 
Mikro, Małe lub Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w woj. małopolskim mogą uzyskać wsparcie w przygotowaniu agendy badawczej w ramach projektu SPIN.
Zapraszamy do kontaktu!


Wróć

Kontakt

dr Grzegorz
Adamski

kom.: 691 397 021

grzegorz.adamski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Szkła i Materiałów
Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona