Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i szkolenia

Konferencja naukowa pt. Przyszłość i wyzwania rynku opakowań
Data dodania: 17 / 03 / 2023

Konferencja naukowa pt. Przyszłość i wyzwania rynku opakowań

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny dziękujemy za zaproszenie na konferencję „Przyszłość i wyzwania rynku opakowań”
Tematyka wydarzenia dotyczyła najbardziej aktualnych wyzwań stojących przed branżą tj.  innowacyjnych materiałów oraz technologii wytwarzania opakowań, zrównoważonegorozwoju, GOZ, recyklingu, biotworzyw oraz dodatków funkcjonalnych w opakowaniach. Konferencja była okazją do wypracowania odpowiedzi na istotne pytania o przyszłość opakowań i przemysłu opakowaniowego w Polsce, Europie i na świecie. Honorowym partnerem wydarzenia była Grupa Azoty.
Na zdjęciu od lewej dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., dr Radosław Dziuba, Dyrektor Łukasiewicz - ŁIT, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH Dyrektor, Łukasiewicz - ICiMB.
Konferencja i rozwój branży ma dla nas szczególne znaczenie gdyż prowadzimy badania tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych w zakresie biodegradacji, kompostowalności oraz udziału węgla pochodzenia naturalnego (biogennego) metodą radioizotopową m.in na potrzeby certyfikacji tworzyw biodegradowalnych. Oznaczamy zawartość metali w tworzywach sztucznych i materiałach opakowaniowych.
Jako jedyne akredytowane laboratorium w kraju posiadamy akredytację na badania zawartości węgla biogennego w tworzywach sztucznych i materiałach opakowaniowych - udział składników odnawialnych metodą izotopu węgla C14. Ofertą zajmuje się Marcin Biernacki

 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona