bip fb fb in yt
Łukasiewicz - ICiMB

Targi i seminaria

NETZSCH Analyzing and Testing oraz Łukasiewicz-ICiMB zorganizowali wyjątkowe seminarium
Data dodania: 25 / 11 / 2021

NETZSCH Analyzing and Testing oraz Łukasiewicz-ICiMB zorganizowali wyjątkowe seminarium

W dniu 16 listopada 2021 r. we współpracy z  NETZSCH Analyzing and Testing Łukasiewicz-ICiMB zorganizował seminarium, które było okazją do zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami pomiarów przy pomocy metod termoanalitycznych stosowanych do badania materiałów #ceramicznych i #budowlanych.

Wykłady prowadzili specjaliści z firmy Netzsch oraz Łukasiewicz-ICiMB Grupa Badawcza Ceramika


👉 Metody analizy termicznej umożliwiają kompleksową charakterystykę materiałów budowlanych i ceramicznych pod kątem ich właściwości fizykochemicznych. Wiedza na temat kluczowych parametrów, takich jak: stabilność termiczna, rozszerzalność cieplna, punkt mięknienia czy przewodność cieplna daje możliwość opracowywania nowych materiałów o optymalnych właściwościach oraz analizy procesu wytwarzania, np. spiekania.
Jednoczesna Analiza Termiczna (STA) to sprawdzona metoda m.in. do oceny dekompozycji lepiszcza czy charakterystyki stabilności termicznej i zawartości poszczególnych składników. W konfiguracji z odpowiednimi analizatorami umożliwia oszacowanie składu wydzielanych gazów (EGA). Proces ekspansji czy kurczenia materiałów pod wpływem ogrzewania/chłodzenia są analizowane za pomocą dylatometrii, a przewodność cieplna oraz ciepło właściwe materiałów można wyznaczyć w pomiarach LFA.Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona