Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Oblicz swój ślad węglowy! Sprawdź naszą ofertę
Data dodania: 13 / 02 / 2023

Oblicz swój ślad węglowy! Sprawdź naszą ofertę

Sprawdź na czym stoisz!


Obliczymy Twój ślad węglowy!


Sprawdź naszą ofertę 

 

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy jest terminem określającym bilans emisji gazów cieplarnianych całej organizacji lub alternatywnie, pojedynczego produktu lub usługi. Jest definiowany jako całkowita emisja gazów cieplarnianych spowodowana przez organizację lub produkt, wyrażona jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e). Do gazów cieplarnianych (GHG) zalicza się głównie CO2, CH4, N2O oraz gazowe czynniki chłodnicze. Gazy inne niż CO2 przelicza się na CO2e przy pomocy współczynnika GWP (Global Warming Potential), indywidualnego dla każdego gazu. 

 

Po co liczyć ślad węglowy?

Raportowanie śladu węglowego to dla firm sposób na zebranie ważnych informacji w celu:

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG),
 • identyfikacji możliwości redukcji kosztów,
 • uwzględniania wpływu emisji w procesie podejmowania decyzji dotyczących dostawców, materiałów, projektowania produktów, procesów produkcyjnych itp.
 • wykazywania odpowiedzialności środowiskowej i korporacyjnej,
 • spełniania wymagań klientów w zakresie informacji na temat śladu węglowego produktów.

Raport śladu węglowego

Raport śladu węglowego wykonuje się w oparciu o analizę cyklu życia (LCA). 
Może być ona przeprowadzona w trybie od kołyski do bramy zakładu (cradle-to-gate) lub od kołyski do grobu (cradle-to-grave). Ślad węglowy wyrażony jest w ekwiwalencie dwutlenku węgla CO2e na jednostkę deklarowaną: sztukę, kg, tonę, m3, pracownika itp. w okresie rocznym.
 
Raport śladu węglowego można wykonać:
 • dla całego przedsiębiorstwa (Ślad Węglowy Organizacji)
 • dla konkretnego produktu (Ślad Węglowy Produktu)
 
Ślad węglowy obliczany jest na podstawie emisji z 3 zakresów:
 • Zakres 1: Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych kontrolowanych przez firmę obejmujący: zużycia paliwa, produkcję, systemy chłodnicze, emisje niezorganizowane oraz procesowe.
 • Zakres 2: Pośrednie emisje gazów cieplarnianych, związane z zakupioną od zewnętrznych dostawców energią elektryczną i cieplną.
 • Zakres 3: Pośrednie emisje gazów cieplarnianych, na które firma może wpływać ale których nie kontroluje obejmujący m.in. transport surowców do zakładu produkcyjnego i do odbiorców, podróże służbowe,  zużycie wody, emisję ścieków i odpady oraz procesy postępowania z nimi.
 
Raport śladu węglowego jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w:
 • Normie PN-EN ISO 14064 – Ślad węglowy organizacji,
 • Normie PN-EN ISO 14067- Gazy cieplarniane -- Ślad węglowy wyrobów -- Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji,
 • Greenhouse Gas Protocol  „GHG Protocol”,
 • Standardzie PAS 2050. 
 
 


Wróć

Kontakt

mgr inż. Katarzyna
Kiprian

tel.: 77 456 32 01 wew. 328

katarzyna.kiprian
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona