bip fb fb in yt
Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powstania Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki
Data dodania: 25 / 08 / 2022

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powstania Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powstania Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, które powstanie przy ul. Cementowej 8 połączone z symbolicznym wbiciem łopaty pod budowę. 

 

Celem inwestycji jest utworzenie w Małopolsce ośrodka badań innowacyjnych materiałów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z budownictwem, szczególnie ważne dla polityki naukowej, gospodarczej i innowacyjnej państwa.

List intencyjny został podpisany przez:

  • Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego,
  • Józefa Gawrona Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
  • Profesora Jerzego Lisa rektora Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie
  • Profesora Andrzeja Białkiewicza rektora Politechniki Krakowskiej 
  • Profesora Sylwestra Tabora, rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
  • Marka Chwałę, Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  • Pawła Pichniarczyka dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Piotra Dardzińskiego, prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz

W wydarzeniu wzięli także udział także eksperci i liderzy grup badawczych Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

Inwestycja, która powstanie przy ul. Cementowej 8 zapewni kompleksowość usług badawczych dla przemysłu materiałów budowlanych, w tym budownictwa modułowego, w pełnym zakresie akustyki oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego. Badaniami objęte będą najważniejsze właściwości związane z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne oraz dachy, a także akustyką w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i pochłaniania dźwięku. 

Inwestycja przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie w odniesieniu do badań ogniowych i akustycznych, co wpłynie na zwiększenie innowacyjnych wdrożeń przemysłowych, konkurencyjności i współpracy na linii przemysł-nauka. Planuje się aby Centrum było także miejscem współpracy dydaktycznej oraz miejscem gdzie kadra naukowa, będzie miała możliwość realizacji  badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań na skalę międzynarodową dla branży budowlanej. Centrum będzie także zapleczem dla wymiany doświadczeń i realizacji prac badawczo-rozwojowych we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mających na celu ocenę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.
To wydarzenie było również okazją do przedstawienia potencjału badawczego i możliwości rozwoju współpracy Biznesu z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 

 

 

 

 

"Inwestycja zapewni kompleksowość usług badawczych dla przemysłu materiałów budowlanych, w tym budownictwa modułowego, w pełnym zakresie akustyki oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego. Badaniami objęte będą najważniejsze właściwości związane z bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie czyli reakcją na ogień, odpornością ogniową ścian oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne oraz dachy, a także akustyką w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i pochłaniania dźwięku."Witold Kozłowski - Marszałka Województwa Małopolskiego

 

 

 

 

 

 

"Na mapie ośrodków naukowych pojawi się niebawem kolejne ważne i odpowiadające na potrzeby społeczno-gospodarcze centrum. Nasz list inicjuje dziś powstanie miejsca gdzie wspólnie z partnerami będziemy mogli badać, testować i sprawdzać rozwiązania, które następnie będą wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie, w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy do udoskonalania parametrów akustycznych nowo powstających budynków. Służymy naszym eksperckim wsparciem, a także bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzonych do tej pory badań, chociażby z obszaru ochrony przed hałasem, które z pewnością będą mogły być poszerzane w Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. 
Dla AGH dzisiejsze symboliczne rozpoczęcie budowy Centrum oznacza także pogłębienie partnerskich relacji z samym Łukasiewicz. Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowalnych, z którym współpracujemy od lat. Prowadzimy wspólne badania i projekty w wielu priorytetowych dla nas obszarach. Dzięki dzisiejszej umowie z pewnością uda nam się skutecznie przeprowadzić wdrożenia przemysłowe nowych materiałów przeciwpożarowych czy rozwiązań z sektora akustyki" 
- prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo– Hutniczej

 

 

 

 

 

 

"Cieszymy się, że Politechnika Krakowska została partnerem tak unikatowego przedsięwzięcia jak Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. Wnosimy do niego ekspercką wiedzę naszych znakomitych naukowców, szczególnie z dyscyplin inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa, architektura i urbanistyka, w których - jak potwierdziła  właśnie zakończona ewaluacja - nasza uczelnia należy do najlepszych w kraju. Mamy bardzo bogate doświadczenia badawcze i  we współpracy z otoczeniem przemysłowym m.in. w obszarze badań materiałów budowlanych i ich bezpieczeństwa, technologii tradycyjnego, energooszczędnego i modułowego budownictwa czy komfortu akustycznego. Liczymy, że współpraca w ramach powstającego Centrum z koalicją tak znakomitych partnerów, przyniesie cenne owoce, nie tylko nam, ale także społeczeństwu i polskiej gospodarce" - prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej

 

 

 

 

 

 

"Innowacje obejmujące nowe lub ulepszone materiały i wyroby oraz technologie ich wytwarzania zostają wprowadzane w budownictwie nie tylko dla potrzeb poprawy efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia surowców, ale także z myślą o ochronie środowiska. Dlatego w coraz większym stopniu wprowadzane są materiały biodegradowalne w postaci drewna i włókien naturalnych, czy odpowiednio przetworzonych produktów ubocznych i odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Znajdujemy je w strukturze materiałów i wyrobów termoizolacyjnych oraz materiałów izolacyjnych akustycznie, ale nie tylko, gdzie stanowią tzw. naturalne substytuty składników materiałów budowlanych. Wszystkie materiały muszą spełnić restrykcyjne normy ognioodporności i m.in. dla tych potrzeb wykorzystywane będzie Centrum. W związku z wprowadzaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w pracach dotyczących nowych naturalnych substytutów materiałów budowlanych uczestniczą także pracownicy Uniwersytetu Rolniczego, głównie specjaliści z zakresu biotechnologii i chemii oraz rolnictwa, leśnictwa i inżynierii mechanicznej”  – prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

"Jestem przekonany, że działalność Centrum przełoży się bezpośrednio na zwiększenie znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce i Europie. Dziś pokazujemy, że możemy więcej, chcemy być Liderem na rynku i dostarczać dla przemysłu kompleksowe oraz najnowocześniejsze usługi. Obszar badawczy nowopowstającego centrum umożliwi rozwój technologii materiałów budowlanych stosowanych w szeroko pojętym budownictwie, w tym również budownictwie modułowym, które jest jednym z programów badawczych Łukasiewicza" – Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wierzę, że nowopowstałe Centrum Badawcze stanie się wizytówką Małopolski, która już jest jednym z ważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Jego działalność będzie się skupiać na najważniejszych wyzwaniach dla budownictwa pod kątem wdrażania innowacyjnych technologii i ochrony środowiska w myśl zrównoważonej gospodarki. Naszym celem jest przede wszystkim zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstw, również dzięki pozyskiwaniu międzynarodowych projektów i partnerów gospodarczych. Inwestycja to jest  znaczącym dla nas wszystkich przedsięwzięciem, służącym rozwojowi Łukasiewicza, rozwojowi nauki i gospodarki, a także inicjatywą, która będzie transferować naukę i technologie do biznesu oraz sprzyjać rozwojowi polskich przedsiębiorców. Będzie również zapleczem dla dydaktyki i edukacji.  Dzisiaj wspólnie z najlepszymi krakowskimi uczelniami  rozpoczynamy nowy wymiar nauki i biznesu." - Paweł Pichniarczyk dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo Uczestnictwo Szkoły w tym unikatowym projekcie, to dla nas możliwość wykorzystania doświadczenia dydaktycznego i operacyjnego, będziemy mieli szansę na większe zaangażowanie się w poprawę bezpieczeństwa powszechnego i ochrony przeciwpożarowej - Marek Chwała KomendantSzkoły w tym unikatowym projekcie, to dla nas możliwość wykorzystania doświadczenia dydaktycznego i operacyjnego, będziemy mieli szansę na większe zaangażowanie się w poprawę bezpieczeństwa powszechnego i ochrony przeciwpożarowej - Marek Chwała - Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

 

 

 

 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona