Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Razem do Horyzontu Europa!
Data dodania: 26 / 02 / 2024

Razem do Horyzontu Europa!

dr inż. Katarzyna Stec zaprezentowała projekt "Budowa pieca wysokotemperaturowego ogrzewanego paliwem wodorowym" podczas warsztatów i wydarzenia networkingowego poświęconego finansowaniu technologii wodorowych w Horyzoncie Europa.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Branżowe Punkty Kontaktowe Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia Łukasiewicz – WIT oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem była prezentacja możliwości jakie daje partnerstwo Clean Hydrogen Partnership dla podmiotów promujących gospodarkę wodorową i tworzących innowacje w tym obszarze.
Zapraszamy do współpracy wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw i jednostek badawczych zainteresowanych rozwojem technologii wodorowych. Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona