Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Materiały Ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie
Data dodania: 19 / 06 / 2024

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Materiały Ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie

Koordynacja

inż. Dominika Kądziołka

tel.: 12 683 79 43

dominika.kadziolka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Pytania merytoryczne

dr inż. Katarzyna Stec

tel.: 32 270 18 98

katarzyna.stec
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

ul. Cementowa 8

31-983  Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona