Łukasiewicz - ICiMB

Wywiad z dr. Grzegorzem Adamskim

Wywiad z dr. Grzegorzem Adamskim Kierownikiem projektu
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Tytuł projektu: Spin – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Realizujecie projekt dla małopolskich przedsiębiorców, jaki jest jego cel?
Wspólnie z 7 innymi Centrami Transferu Wiedzy oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego realizujemy projekt pn. SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. Celem projektu jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej małopolskich przedsiębiorców.
W europejskiej tablicy wyników innowacyjności Polska w 2021 roku Polska zajęła 24 miejsce na 27 i jest oceniania jako wschodzący innowator. W rankingu regionów Małopolska zajmuje drugie miejsce za regionem stołecznym, ale szczególnie słabo wypadają wskaźniki dotyczące liczby MŚP wprowadzających innowacje produktowe i procesowe, czy liczby innowacyjnych przedsiębiorstw współpracujących ze sobą. W projekcie SPIN inicjujemy współpracę pomiędzy światem nauki i biznesem. Jesteśmy takim spinaczem między nimi.

Kto jest odbiorcą projektu?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli tzw. MŚP, które chcą rozwijać swoją innowacyjność, napotkały jakiś problem, chcą realizować projekt badawczo-rozwojowy, ale nie wiedzą skąd uzyskać dofinansowanie, szukają specjalisty, chcą wprowadzić innowacyjny produkt na rynek, ale nie wiedzą jak. Możliwości współpracy jest wiele, za każdym razem szyjemy usługi na miarę potrzeb przedsiębiorcy.

Mówi Pan usługi „szyte na miarę”. Ciekawe określenie…co to znaczy?
To znaczy, że przypadek każdego z przedsiębiorców jest analizowany osobno, a zakres naszych usług jest dostosowywany jest do potrzeb jego firmy, innowacji jaką chce opracować, sytuacji w branży itd. W jednym przypadku szukamy możliwości zdobycia dofinansowania lub szukamy specjalistów chętnych do współpracy z firmą, w drugim - dostarczamy agendę badawczą dla planowanego projektu, a w trzecim – analizujemy innowacyjność rozwiązania.

Jakie warunki formalne musi spełnić przedsiębiorca, żeby skorzystać z Waszych usług?
Warunek pierwszy to wielkość - nasze usługi są skierowane do MŚP. Warunek drugi ma charakter geograficzny - podmiot musi być zarejestrowany w Małopolsce lub posiadać tu swoje oddziały. Warunek trzeci – łączna wysokość pomocy de minimis uzyskanej przez dane przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 200 tys. € w przeciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych.

Dla jakich branż przemysłu jest skierowany projekt? Czy każdy przedsiębiorca może się do Was zgłosić?
Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany innowacjami wpisującymi się w zakresy Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego, to może otrzymać wsparcie niezależnie od prowadzonej działalności, o ile nie podlega ona wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy de minimis. Takich specjalizacji jest obecnie 7. Nasze Centrum Transferu Wiedzy działa w ramach części RIS.4 Chemia.

Ile to będzie kosztowało przedsiębiorcę?
Wartość netto usługi zostanie pokryta z budżetu projektu SPIN. Kwota ta zostanie wykazana w Zaświadczeniu de minimis jakie uzyska Przedsiębiorca, na rzecz którego Centrum zrealizuje usługę. Od kwoty dofinansowania w Projekcie SPIN naliczony zostanie podatek VAT, który przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć po otrzymaniu faktury końcowej.

A co to jest ta pomoc de minimis?
Jest to pomoc ze środków publicznych, przyznawana przedsiębiorcy w różnych formach: dofinansowań szkoleń, umorzeń podatków, gwarancji kredytowych, czy dotacji na inwestycje. Jej limit jest niski więc nie narusza zasady konkurencji na wspólnotowym rynku, ani nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi. Takie wsparcie nie wymaga zgłaszania do Komisji Europejskiej.

Jaki wpływ na innowacyjność Małopolski będzie miała realizacja tego projektu?
Oczekujemy, że dzięki naszemu Projektowi zwiększy się liczba przedsiębiorstw sięgających po dotacje i nawiązujących współpracę w zakresie badań i rozwoju. Osobiście chciałbym, aby więcej przedsiębiorców widziało korzyści z prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i traktowało ją jako długofalową inwestycję w swój biznes.

Gdzie można szukać informacji o projekcie?
Działa Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim, istnieje strona internetowa dedykowana projektowi https://www.spin.malopolska.pl/, a każde z Centrów Transferu Wiedzy prowadzi swoją witrynę. W naszym przypadku zapraszam pod adres: http://icimb.lukasiewicz.gov.pl/ctw.

Źródło: Gazeta Wyborcza 

Kontakt

dr Grzegorz Adamski

tel.: 12 683 79 92

kom.: 691 397 021

grzegorz.adamski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

ul. Cementowa 8

31-983 Kraków

certyfikat

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona