Łukasiewicz - ICiMB

Infrastruktura badawcza

Infrastruktura badawcza

Usługa jest realizowana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową firmy FEI, model Nova NanoSEM 200 działającego w Grupie Badawczej Ceramika w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

Mikroskop skaningowy jest podstawowym narzędziem pomiarowo-badawczym wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność analizowania stanu powierzchni i oceniania jej morfologii. Umożliwia pracę w warunkach wysokiej próżni oraz pracę z parą wodną jako gazem roboczym w trybie niskiej próżni (10 - 200 Pa). Możliwe do osiągnięcia powiększenia to: od 100x do 1 000 000x, przy napięciu przyspieszającym od 200V do 30 000V. Komora mikroskopu umożliwia obserwacje próbki o średnicy maksymalnej 150 mm i maksymalnej wysokości 50 mm.
Mikroskop pozwala na ocenę powierzchni obiektów, budowy wewnętrznej, zmian i deformacji. Ponadto Pracowania posiada na wyposażeniu detektor transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM. Dzięki doposażeniu mikroskopu w rentgenowski spektrometr energodyspersyjny EDS Octan Elect firmy EDAX możliwa jest szybka analiza składu chemicznego - określenie pierwiastków (ilość i jakość) wybranych mikroobszarów na powierzchni próbki, również tych zbyt małych do badania innymi metodami (od boru do uranu).

 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Paulina Tymowicz-Grzyb

Tel. +48 519331852

paulina.tymowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona