bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Infrastruktura badawcza

Infrastruktura badawcza

Usługa jest realizowana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową firmy FEI, model Nova NanoSEM 200 działającego w Grupie Badawczej Ceramika w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

Mikroskop skaningowy jest podstawowym narzędziem pomiarowo-badawczym wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność analizowania stanu powierzchni i oceniania jej morfologii. Umożliwia pracę w warunkach wysokiej próżni oraz pracę z parą wodną jako gazem roboczym w trybie niskiej próżni (10 - 200 Pa). Możliwe do osiągnięcia powiększenia to: od 100x do 1 000 000x, przy napięciu przyspieszającym od 200V do 30 000V. Komora mikroskopu umożliwia obserwacje próbki o średnicy maksymalnej 150 mm i maksymalnej wysokości 50 mm.
Mikroskop pozwala na ocenę powierzchni obiektów, budowy wewnętrznej, zmian i deformacji. Ponadto Pracowania posiada na wyposażeniu detektor transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM. Dzięki doposażeniu mikroskopu w rentgenowski spektrometr energodyspersyjny EDS Octan Elect firmy EDAX możliwa jest szybka analiza składu chemicznego - określenie pierwiastków (ilość i jakość) wybranych mikroobszarów na powierzchni próbki, również tych zbyt małych do badania innymi metodami (od boru do uranu).

 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel.: 22 549 97 95

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona