Łukasiewicz - ICiMB

Opis i zakres usługi

Opis i zakres usługi

Usługa jest dostępna dla grup badawczych z projektu jak i spoza, dla wszystkich jednostek  zainteresowanych obrazowaniem SEM i STEM i szczegółową analizą mikroskopową EDS cząstek ceramicznych, w tym fosforanowo-wapniowych, a szczególnie hydroksyapatytowych, o wielorakiej mikrostrukturze, w tym włóknistej (od wielkości nano do mikro) oraz dla klientów indywidualnych.
Usługa obejmuje przygotowanie próbek, przeprowadzenie badania oraz sporządzenie raportu z badań.

W ramach badania SEM oferujemy

  • preparatykę próbek
  • pokrywanie powierzchni próbek cienką warstwą materiału przewodzącego dla próbek nieprzewodzących
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych detektorów
  • analizy jakościowe i półilościowe (bezwzorcowe) składu chemicznego
  • mapy rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków​

W ramach badania badań STEM oferujemy

  • preparatykę próbek
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu detektora STEM​

 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Paulina Tymowicz-Grzyb

Tel. +48 519331852

paulina.tymowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona