Łukasiewicz - ICiMB

Opis i zakres usług

Opis i zakres usługi

Usługa jest dostępna dla grup badawczych z jednostek naukowych zarówno z Polski jak i zagranicznych, dla wszystkich zainteresowanych drukiem 3D hydrożeli, mas hydrożelowych, mas kompozytowych i wybranych termoplastów, dla firm zainteresowanych materiałami do druku 3D, usługą wykonania wydruku 3D lub inną współpracą i dla klientów indywidualnych.

Usługa obejmuje: przygotowanie próbek do druku, ustalenie parametrów procesu, wydrukowanie modeli oraz sporządzenie raportu z przebiegu procesu. Oferujemy druk 3D z hydrożeli, mas hydrożelowych oraz wybranych termoplastów.

W ramach usługi oferujemy:

 • druk 3D metodą ekstruzji modeli na podstawie projektu klienta lub opracowanego przez usługodawcę, z użyciem hydrożeli i mas hydrożelowych dostarczonych przez klienta
 • druk 3D metodą ekstruzji rusztowań (tzw. skafoldów) komórkowych:
  • materiałami hydrożelowymi (opracowanymi/dostarczonymi przez usługodawcę)
  • z polimeru termoplastycznego (polikaprolaktonu) oferowanego przez usługodawcę
 • opracowanie mas hydrożelowych odpowiednich do druku 3D

W ramach druku 3D metodą ekstruzji hydrożeli i mas hydrożelowych oferujemy:

 • wydruk 3D materiałów dostarczonych przez klienta, według projektu klienta lub opracowanie odpowiedniego modelu zgodnie ze wskazówkami klienta i wydruk
 • określenie parametrów druku metodą ekstruzji do danego materiału i modelu: temperatura otoczenia, temperatura tuszu w głowicy, temperatura stołu drukarki, ciśnienie i prędkość druku, średnica dyszy lub igły drukującej i inne
 • wydrukowanie modelu  na wybranym podłożu
 • sporządzenie raportu z przebiegu procesu

W ramach druku 3D metodą ekstruzji rusztowań komórkowych:

 • dobór odpowiedniego materiału dostosowanego do potrzeb klienta
 • zaprojektowanie kształtu i mikrostruktury rusztowania
 • określenie odpowiednich parametrów druku metodą ekstruzji: temperatura otoczenia, temperatura tuszu w głowicy, temperatura stołu drukarki, ciśnienie i prędkość druku, średnica dyszy lub igły drukującej i wiele innych parametrów
 • wydrukowanie zaprojektowanych rusztowań na wybranym podłożu, (np. płytkach dziewięciodołkowych) gotowych do zasiedlenia wybranymi komórkami
 • sporządzenie raportu z przebiegu procesu

W ramach opracowywania mas hydrożelowych odpowiednich do druku 3D (na życzenie klienta) oferujemy:

 • pomoc w doborze polimeru naturalnego stanowiącego matrycę hydrożelową – według wskazówek i życzeń klienta
 • opracowanie końcowego materiału odpowiedniego do druku na podstawie wytypowanej matrycy hydrożelowej i określenie jego właściwości: stężenie oraz rodzaj dodatków i ich ilości, charakterystyka reologiczna, w razie potrzeby na specjalne życzenie klienta również metoda sterylizacji
 • określenie warunków użytkowania dla opracowywanych mas hydrożelowych, np. pH, warunki przechowywania, czas i metoda stabilizacji
 • sporządzenie raportu z dotyczącego właściwości opracowanych mas hydrożelowych

 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Anna Woźniak

+48 519 331 826

anna.wozniak@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona