bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Regulamin świadczenia usługi

Dla kogo?

Usługa jest dostępna dla grup badawczych z projektu jak i spoza, dla wszystkich jednostek  zainteresowanych obrazowaniem SEM i STEM i szczegółową analizą mikroskopową EDS cząstek ceramicznych, w tym fosforanowo-wapniowych, a szczególnie hydroksyapatytowych, o wielorakiej mikrostrukturze, w tym włóknistej (od wielkości nano do mikro) oraz dla klientów indywidualnych.

Warunki zlecenia i wykonania badań

Przyjmujemy próbki do badań przesłane pocztą lub kurierem na adres:
Grupa Badawcza Ceramika
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Centrum Ceramiki i Betonów
ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

z dopiskiem na kopercie – Usługa SEM.STEM.

 

Prosimy o załączenie do próbek dokładnego opisu zakresu badań (FORMULARZ ZLECENIA BADANIA ). Termin wykonania badań to około 15 dni roboczych od dnia otrzymania próbek. Sprawozdania i wyniki badań przesyłane są w wersji elektronicznej na wskazany przez klienta adres mailowy.

 

Możliwe jest również wykonanie badań w obecności klienta, co ułatwia doprecyzowanie zakresu pracy. W takim wypadku klient umawia się mailowo przez adres: SEM.STEM@icimb.lukasiewicz.gov.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości: Usługa SEM.STEM) na badania z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Klient uczestnicząc w badaniach ma możliwość obserwacji wykonywanej preparatyki i przebiegu samego badania, udzielania wskazówek odnośnie wyboru miejsc analizowanych, rozszerzenia zakresu badań o dodatkowe analizy, omówienia na miejscu wyników badań. Sprawozdanie z badań i wyniki klient otrzymuje od nas na poczekaniu w postaci plików zapisywanych na nośniku pamięci lub przesyłanych na wskazany adres mailowy.

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel.: 22 549 97 95

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona