bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Centrum Materiałów Ogniotrwałych

Specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych 
i wdrożeniowych dotyczących unowocześniania istniejących
raz opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zaawansowanych
technologii w dziedzinie materiałów ogniotrwałych.

 

 

Przedmiotem działalności Centrum jest w szczególności:
 • badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 • materiałów ceramicznych i kompozytowych, 
 • ceramicznych wyrobów do zastosowań wysokotemperaturowych, 
 • przetwórstwa surowców niemetalicznych, w szczególności związanych z produkcją materiałów ogniotrwałych
 • szeroko pojętej gospodarki obiegu zamkniętego w odniesieniu do materiałów ogniotrwałych
 • badania, ekspertyzy, opinie i usługi naukowo-techniczne wykonywane na bezpośrednie zlecenia podmiotów gospodarczych, 
 • badania laboratoryjne akredytowane i nieakredytowane, przede wszystkim w zakresie składu chemicznego i fazowego oraz właściwości surowców i półproduktów oraz wyrobów ogniotrwałych, w tym badania właściwości termicznych i mikrostruktury
 • produkcja doświadczalna w zakresie:
 • materiałów ogniotrwałych monolitycznych i prefabrykowanych,
 • ceramiki technicznej i specjalnej,
 • aktywatorów mielenia.

Dyrektor
Centrum

 

dr inż. Katarzyna Stec

tel.: 32 270 18 98

info.gliwice
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

Centrum Materiałów

Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona