Łukasiewicz - ICiMB

Rada Instytutu

Rada Instytutu - kadencja 2019-2024


Prezydium Rady:

 • dr Grzegorz Kądzielawski – Przewodniczący Rady
  Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Zastępca Przewodniczącego Rady
  JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • dr inż. Michał Wieczorek – Sekretarz Rady
  Dyrektor Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych, Łukasiewicz - ICiMB

   

Członkowie Rady:

 • dr Grzegorz Adamski
  Centrum Transferu Wiedzy, Łukasiewicz - ICiMB
 • prof. dr hab. inż. Jan Deja
  Prodziekan ds. Współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH; Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
 • Były Rektor Politechniki Krakowskiej, Rada Doskonałości Naukowej, II Zespół Nauk Inżynieryjno-Technicznych
 • dr h.c. Marek Małecki
  Prezes Grupy Kapitałowej Solbet
 • dr inż. Krystyna Rajczyk
  Lider Obszaru, Centrum Inżynierii Środowiska, Łukasiewicz - ICiMB
 • Józef Siwiec
  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Magnetyzowe Ropczyce S.A. 
 • dr inż. Katarzyna Stec
  Dyrektor Centrum Materiałów Ogniotrwałych, Łukasiewicz - ICiMB
 • Adam Zych
  Prezes Zarządu, Fundacja Projekt PL
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona