bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

RefraPredict

Tytuł projektu:

 

Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z recyklingu 
 
Projekt  dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 29. Konkursu Inicjatywy CORNET,

Kierownik projektu ze strony polskiej: dr inż. Jerzy Czechowski  (SPMO)
Kierownik merytoryczny ze strony Ł-ICiMB: dr hab. Jacek Podwórny
Okres realizacji: 1.01.2021-31.12.2022
Wartość projektu:  1 164 255,58 zł
Wysokość dofinansowania dla Ł-ICiMB:  1 103 630,58 zł
 
Lider:
 
 

Partnerzy:

Cel projektu: 
Projekt dotyczy wpływu zanieczyszczeń pochodzących z recyklingu na wysokotemperaturowe własności betonów ogniotrwałych w warunkach długotrwałego stosowania. Jego celem jest określenie wpływu obecności wybranych domieszek,  występujących w surowcach wtórnych,  na parametry termomechaniczne materiałów ogniotrwałych.

Opis projektu:

Podczas realizacji projektu zostanie określony:
a) wpływ udziału domieszek i ich mieszanin na własności wysokotemperaturowe badanych materiałów,
b) limit udziału domieszek lub ich mieszanin w badanych materiałach ze względu na obniżenie ogniotrwałości,
c) zakres temperatury przejścia ze stanu kruchego w stan plastyczny w obecności określonych domieszek lub ich mieszanin,
d) zależność pomiędzy zakresem temperatury przejścia w stan plastyczny a własnościami termomechanicznymi w obecności określonych domieszek.

KIEROWNIK MERYTORYCZNY

dr hab. Jacek Podwórny

jacek.podworny
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona