bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Miniatura 5

Tytuł projektu:

 

Synteza i charakterystyka klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego (kompleksu Kleina) z surowców wtórnych pochodzenia antropogenicznego - badania wstępne


 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

Projekt  dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Programu MINIATURA 5. 

Kierownik projektu: dr inż.  Robert Kusiorowski
Okres realizacji: 1.10.2021-30.09.2022
Wartość projektu:  41 360,00 zł
Wysokość dofinansowania:  41 360,00 zł

Cel projektu:
Projekt ma charakter badań wstępnych, które pozwolą na stwierdzenie możliwości syntezy ye’elimitu – Ca4(AlO2)6SO4, z dwóch różnych produktów ubocznych/surowców odpadowych pochodzenia antropogenicznego: z jednej strony ze szlamu z procesu anodowania aluminium, a z drugiej z wyrobu azbestowo-cementowego – materiału budowlanego, który obecnie uznawany jest za niebezpieczny.

Opis projektu:
Przeprowadzenie wnioskowanych badań wstępnych ma istotne i kluczowe znaczenie, gdyż jednoznacznie wskaże na sposobność lub brak możliwości wykorzystania odpadów będących nośnikiem tlenków glinu oraz wapnia w kierunku przemysłu materiałów budowlanych, przy jednoczesnej poprawie zagadnień środowiskowych związanych z niższą emisją dwutlenku węgla, w porównaniu z tradycyjnymi technologiami stosowanymi w przemyśle cementowym.

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Robert Kusiorowski

robert.kusiorowski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona