Łukasiewicz - ICiMB

Rekomendacje techniczne

Rekomendacje techniczne

 

 

 

  • Rekomendacje Techniczne są dokumentami potwierdzającymi rozwiązania techniczne przewidziane przez producenta. Mogą określać również zakres, warunki i zasady stosowania, odbiór prac przewidzianych  rozwiązań z uwzględnieniem wymagań przepisów techniczno-budowlanych oraz krajowych przepisów. 
  • Rekomendacje techniczne są dokumentami dobrowolnymi.
  • Rekomendacje Techniczne wydawane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na następne okresy nie dłuższe niż 5 lat.

Kierownik Działu
Oceny
Technicznej

dr inż. Karolina
Łączka

tel. 12 683 79 97
kom. 606 220 245

karolina.laczka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Starszy Specjalista

Paweł Kopciał

tel.12 683 79 16

pawel.kopcial
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównowazonego
Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona