Łukasiewicz - ICiMB

Piec do badań odporności ogniowej

Tytuł projektu:

 

Budowa pieca do badań odporności ogniowej elementów poziomych dla Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej na Inwestycję Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz
 

Kierownik projektu: mgr inż. Klaudiusz Borkowicz
Okres realizacji: 01.01.2024 r -31.12.2025 r.
Wartość projektu: 6 000 000 zł
Wysokość dofinansowania: 4 200 000 zł
 
Cel projektu:

Celem projektu jest doposażenie hali laboratoryjnej pn.: Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki (CBPiA), w specjalistyczny sprzęt badawczy, który pozwoli na prowadzenie badań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektów, oszczędność energii i izolacyjność cieplną oraz gospodarkę obiegu zamkniętego w budownictwie.

Opis projektu:

Doposażenie hali CBPiA w infrastrukturę badawczą to również odpowiedź na zmiany wymagań unijnych i aktualne trendy w budownictwie, które ukierunkowują się na zasadę zrównoważonego rozwoju i gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Znalazło to formalny wyraz m.in. w postaci nowego wymagania podstawowego nr 7 „Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych” określonego w rozporządzeniu KE 305/2011 oraz zapisach projektu zmiany tego rozporządzenia, w którym wskazuje się na konieczność deklarowania właściwości związanych z szeroko pojętymi działania proekologicznymi, jak

również rozporządzeniu o Taksonomii. Prowadzone badania są powiązane z projektami realizowanymi na krakowskich uczelniach, takich jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, które są sygnatariuszami wraz z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim listu intencyjnego dot. rozbudowy CBPiA w Krakowie.

CBPIA swoimi badaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, realizując przy tym aspekty środowiskowe w budownictwie, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne wytyczy nowe ścieżki w kierunku nowoczesnego budownictwa. We współpracy z krakowskimi uczelniami wspólnie będzie pracował nad technologiami bezpiecznymi środowiskowo oraz energooszczędnymi dla budownictwa modułowego i przemysłowego, które wpiszą się w efektywne i zrównoważone budownictwo, a także w Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz w Europejski Zielony Ład. 

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:W wyniku realizacji inwestycji Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki doposaży się o piec do badań odporności ogniowej elementów poziomych. Powstanie unikalne na skalę europejską centrum badawcze realizujące projekty badawczo-rozwojowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego mogące realizować kompleksową ocenę bezpieczeństwa pożarowego dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych, które stanowi koło zamachowe polskiej gospodarki. Realizacja badań umożliwi znaczący rozwój potencjału badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz w pełnym zakresie badań ogniowych i oceny bezpieczeństwa pożarowego przy jednoczesnym rozwoju kadry naukowo-badawczej Instytutu.
 
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona