bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Materiały Ogniotrwałe

Profil

Grupa prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu materiałów ogniotrwałych.
W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonuje badania mechaniczne, termiczne oraz fizykochemiczne materiałów ogniotrwałych.

Laboratorium ofertuje badania materiałów ogniotrwałych w związku z Rozporządzeniem REACH.
Oferta współpracy z przemysłem obejmuje projekty badawcze, prace wdrożeniowe, ekspertyzy, doradztwo naukowo-techniczne. W ramach prowadzonych prac oferuje obliczenia cieplne oraz modelowanie matematyczne naprężeń mechanicznych i cieplnych występujących w materiałach ogniotrwałych podczas rozgrzewania i pracy. 


Grupa prowadzi też badania w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych zwiększenia wydajności przemiałów (aktywatory  mielenia), zastosowania surowców wtórnych, niekonwencjonalnego zagospodarowania produktów ubocznych.  

Usługi badawcze

 • Prace B+R ukierunkowane na poprawę własności materiałów ogniotrwałych 
 • Prace B+R w kierunku zagospodarowania produktów odpadowych wpisujące się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GoZ)
 • Badania aplikacyjne materiałów ogniotrwałych 
 • Nadzory instalacyjne u klienta  
 • Ekspertyzy w zakresie awarii wyrobów i materiałów ogniotrwałych 
 • Dobór materiałów ogniotrwałych do poszczególnych procesów technologicznych.
 
Prowadzimy badania w zakresie: 
 • własności mechanicznych,
 • termicznych,
 • termomechanicznych,
 • chemicznych i fizycznych 
Oznaczenia stałych sprężystości wszelkiego rodzaju materiałów ceramicznych metodami:
 • Dynamicznymi: 
  • rezonansową (oznaczenia modułu Younga E, ścinania G, współczynnika  Poissona oraz tarcia wewnętrznego, Q-1)
  • ultradźwiękową (oznaczenia modułu Younga E)
 • Statyczną (oznaczenia modułu Younga E)​

Uprawnienia

Reprezentanci Zakładu Technologii Materiałów Ogniotrwałych biorą czynny udział w pracach normalizacyjnych zarówno krajowego jak i europejskiego komitetu normalizacyjnego:

 • reprezentujemy Polskę i uczestniczymy w pracach Międzynarodowego Komitetu Technicznego ICO/TC 33 "Refractories",
 • czestniczymy w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 187,
 • uczestniczymy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym KT nr 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych, 
 • prowadzimy szkolenia tematyczne ukierunkowane na konkretne gałęzie przemysłu np. dla energetyki przemysłowej, projektantów wyłożeń ogniotrwałych. 

 

O nas

p.o. Lidera

dr inż. Karolina Dudek

tel. 32 270 19 24

karolina.dudek
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Grupa Badawcza
Materiały Ogniotrwałe

tel.: 32 270 18 99

lab_gliwice@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów
Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona