Łukasiewicz - ICiMB

Nasze uprawnienia

OD POMYSŁU PO GOTOWY WYRÓB.
MAMY DO TEGO UPRAWNIENIA
                                                     

 

   

 

 

 • JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA EU NR 1487

 • JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ
 • NOTYFIKACJA EKG ONZ NR E20/F W ZAKRESIE 
  BADAŃ  HOMOLOGACYJNYCH SZYB SAMOCHODOWYCH

 • AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE PCA NR AB 054

 • AKREDYTOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PCA NR  AC 008

 • KONCESJA MSWiA NA PRODUKCJĘ  BRONI I AMUNICJI NR B-013/2015

 • UPRAWIENIEA PN-EN ISO 13485:2016-04 NA PRACE DLA MEDYCYNY
  REGENERACYJNEJ I STOMATOLOGII

 

 


Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona