Łukasiewicz - ICiMB

GlassFest Kraków

Tytuł projektu:

GlassFest Kraków – Festiwal Nauki i Technologii

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Program finansujący: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Skorek
Okres realizacji: 01.11.2023 – 31.12.2024 r.
Wartość projektu: 399.940,00 zł
Wysokość dofinansowania: 339.935,00 zł
 
Opis projektu:
Projekt "GlassFest Kraków - Festiwal Nauki i Technologii" to projekt mający na celu organizację pierwszego w Krakowie festiwalu poświęconego fascynującemu materiałowi, jakim jest szkło. Tygodniowy festiwal odbędzie się w październiku 2024 roku w dwóch lokalizacjach - w Krakowskiej Hucie Szkła przy ulicy Lipowej oraz w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon przy al. Bora-Komorowskiego. Obejmie on zagadnienia związane ze szkłem pod kątem naukowym (od strony nauk inżynieryjno-technicznych, chemicznych, nauk o sztuce i ochronie dziedzictwa kulturowego) oraz technologicznym. Poszczególne punkty festiwalu, skierowane zarówno do szkolnych grup zorganizowanych, jak i indywidualnych uczestników będą zawierały warsztaty dla dzieci i dorosłych, pokazy popularnonaukowe i technologiczne, prelekcje, wykłady i spotkania, które będą skupiały się na zagadnieniach szkła w nauce, architekturze, sztuce konserwacji zabytków oraz w teorii barw i formy. 
 

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr Aleksandra Skorek 

aleksandra.skorek@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona