bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Gender Equality Plan

Gender Equality Plan

Wdrożyliśmy "Plan Równości Płci" dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, którego rolą jest wspieranie działań na rzecz równości płci poprzez dążenie do zniesienia uprzedzeń ze względu na płeć oraz różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Ponadto plan przyczynić ma się do poprawy równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracowników Instytutu. Założenia planu gwarantują dążenie do równości kobiet i mężczyzn w zakresie rozwoju zawodowego i naukowego, w tym w obszarze badań naukowych i innowacji, przy uwzględnieniu zasad sprawiedliwego wynagrodzenia, bez dyskryminacji ze względu na płeć.

"Plan Równości Płci" dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wprowadzony został Zarządzeniem nr 61/2021 Dyrektora Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 2021 r.

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona