Łukasiewicz - ICiMB

Staż - Szwajcarskie Federalne Laboratorium Nauki i Technologii Materiałowej EMPA

Realizacja stażu zagranicznego w ramach Programu „Łukasiewicz Research Internship dla Sieci Badawczej Łukasiewicz”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie dofinansowane przez Centrum Łukasiewicz w ramach Zadania Zleconego Prezesa Centrum Łukasiewicz na podstawie art.31 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.  

Pracownik odbywający staż: Izabela Polniaszek

Harmonogram stażu: 1.04.2024-30.06.2024

Wysokość dofinansowania: 75 000 zł

Jednostka goszcząca pracownika na stażu: Empa – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf, Szwajcaria

Celem stażu w Szwajcarskim Federalnym Laboratorium Nauki i Technologii Materiałowej EMPA jest poszerzenie kompetencji i umiejętności stażysty w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań materiałowych o zdolności pochłaniania dwutlenku węgla. Jest to temat szczególnie ważny ze względu na europejskie przepisy i dyrektywy Green Deal i Fit for 55, nakazujące obniżenie emisji dwutlenku węgla z procesów technologicznych do 2030 r.

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona