bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Ochrona środowiska

Środowisko.
Procesy przemysłowe.
Recykling.

 

 

 

 

 

 


 • Gospodarka odpadami – opracowanie metod zagospodarowania, badania odpadów
 • Gospodarka wodno-ściekowa, w tym monitoringi wód i składowisk odpadów
 • Badania nad ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym pomiary emisji gazowych i pyłowych, monitoringi systemów AMS
 • Badania udziału węgla biogenicznego metodą radioizotopową
 • Wyznaczanie śladu węglowego oraz wykonywanie deklaracji środowiskowych produktów
 • Badania nad możliwością wytwarzania i wykorzystania biowęgli
 • Badania biodegradacji tworzyw, materiałów opakowaniowych i odpadów
 • Badania promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach budowlanych
 • Badania rtęci w surowcach i materiałach budowlanych
 • Ciągły pomiar rtęci wraz z jej specjacją w gazach odlotowych
 • Odzysk ciepła odpadowego
 • Bilanse energetyczne

Inżynieria środowiska   Inżynieria materiałówa   Inżynieria procesowa

Dyrektor Centrum
Inżynierii 
Środowiska

dr Joanna
Poluszyńska

tel.: 77 456 2 07

joanna.poluszynska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii
Środowiska

ul. Oświęcimska 21
45-641 Opole

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona