Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

Łukasiewicz - ICIMB, jak każdy Instytut Łukasiewicza, to nie tylko laboratoria, usługi i produkcja materiałów; to również rzesza ekspertów o unikalnej wiedzy i latach doświadczenia w prowadzeniu projektów B&R, a także już gotowa własność intelektualna w postaci zgłoszeń patentowych, patentów, procedur i receptur.


Dział Komercjalizacji i Sprzedaży jest pierwszym punktem kontaktowym dla każdego Zainteresowanego bogatą ofertą i współpracą z Instytutem.

 

Kontakt

info@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Sprzedaż produktów gotowych

Krystyna Jastrowicz

tel.: 601 407 895

krystyna.jastrowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

ul. Cementowa 8

31-983 Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona