Łukasiewicz - ICiMB

Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej

CERTYFIKAT CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ 
LINII PRODUKCYJNEJ WYROBÓW BUDOWLANYCH  

 

 

 

 

 

 

 

Instytut jako pierwszy w Polsce wydał certyfikat czystości mikrobiolobicznej!
Czystość mikrobiologiczna w przemyśle materiałów budowlanych staje się poważnym wyzwaniem, ponieważ coraz bardziej restrykcyjne przepisy UE redukują ilościowo i jakościowo dostępność skutecznych środków biobójczych. W takiej sytuacji trudniej jest zapobiegać skażeniom produktów.

Certyfikat czystości mikrobiologicznej to potwierdzenie dla Producenta zachowania wysokich standardów w obszarze czystości produkcji oraz gwarancja dla Klientów, że stosowane produkty są wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Przedmiotem certyfikacji jest ocena czystości mikrobiologicznej w Zakładzie Produkcyjnym na podstawie przeprowadzonego audytu i badań pobranych próbek. Próbki pobierane są z linii produkcyjnej, w tym powierzchni urządzeń i opakowań.


 

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

  • poddanie się audytom kontrolnym z poborem prób do badań, w ilości ustalonej podczas audytu wstępnego, 
  • uzyskanie wyników potwierdzających brak skażenia z trzech następujących po sobie audytów (brak skażenia oznacza uzyskanie wyniku, w którym nie więcej niż 10% próbek wykazuje skażenie wyższe niż opisane jako niski wzrost),
  • brak stwierdzenia skażenia mikrobiologicznego w miejscach konfekcji wyrobów.

 

Warunkiem utrzymania cerfyfikatu jest: 

  • wykonywanie audytów co najmniej raz na kwartał w 1‑szym roku ważności certyfikatu, a w następnych latach nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Certyfikacja pozwala ocenić skuteczność działań Producenta tak, aby zapewnić Klientowi bezpieczny i trwały produkt.

 

Dział Certyfikacji
i Normalicacji

Małgorzta
Warda-Pruszkowska

tel.: 22 889 48 85
kom.: 691 929 289

malgorzata.warda
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Beata Czarnecka

tel.: 22 889 48 75

beata.czarnecka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
​Ceramiki i Prefabrykacji

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona