Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Dyrektor Instytutu został powołany do Rady Programowej działającej na rzecz realizacji projektu SPIN
Data dodania: 03 / 03 / 2022

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk Dyrektor Instytutu został powołany do Rady Programowej działającej na rzecz realizacji projektu SPIN

UCHWAŁĄ NR 199/2022 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. została powołana Rada Programowa działająca na rzecz realizacji projektu pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W skład Rady wchodzą:

 1. Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego – przewodniczący Rady Programowej, Przewodniczący Małopolskiej Rady Innowacji,
 2. Pani Anna Mlost – Z-ca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 3. Pan prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Przewodniczący Małopolskiej Rady Gospodarczej,
 4. Pan Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Przewodniczący Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski,
 5. Pan prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński,
 6. Pan dr inż. Dominik Kowal - Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 
 7. Pan prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Politechnika Krakowska,
 8. Pan dr inż. Roman Semyrka - Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, 
 9. Pan dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 
 10. Pan prof. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski - Fundacja Progress and Business, 
 11. Pan dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 
 12. Pan Przemysław Szewczyk – Fundacji Polish Heritage.

Rada Programowa zostałą powołana się w celu realizacji założeń projektu SPIN, który zakłada rozwijanie współpracy samorządu, biznesu i środowiska naukowego.

 1. Rada Programowa pełni w szczególności funkcje doradcze oraz opiniuje kierunki i główne działania w ramach projektu ale także szeroko rozumianej współpracy samorządu, środowiska naukowego i biznesu.
 2. Tryb i zasady pracy Rady Programowej regulują zapisy § 3 Regulaminu Organizacji wewnętrznej projektu pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”, stanowiący załącznik nr 7 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” nr IXA/798/ZR/19 zawartej 16 stycznia 2020 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Uniwersytetem Jagiellońskim – Małopolskim Centrum Biotechnologii, Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie – Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini, Politechniką Krakowską – Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Towarzystwem Geosynoptyków GEOS, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowalnych, Fundacją Progress and Business, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Fundacją Polish Heritage.
 3. Obsługę Rady Programowej prowadzi Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 4. Rada Programowa działa w okresie realizacji projektu i podlega rozwiązaniu w dniu ostatecznego zakończenia realizacji zadań w ramach projektu SPIN.Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona