Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Rozpoczynamy współpracę z Węglokoks Energia Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska
Data dodania: 25 / 11 / 2021

Rozpoczynamy współpracę z Węglokoks Energia Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska

Mając na względzie dbałość o środowisko i zwiększającą się świadomość ekologiczną dużych ośrodków przemysłowych, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych postanowił połączyć siły z WĘGLOKOKS Energia sp. z o.o. by wspólnie, wykorzystując wiedzę i doświadczenie obu instytucji, móc stworzyć wysokosprawne i ekologiczne źródła wytwarzania energii na bazie paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów komunalnych, będące sercem realizacji planowanej przez WE inwestycji polegającej na rozbudowie Elektrociepłowni Mikołaj w RUDA Śląska a w przyszłości także mające kluczową rolę podczas rozszerzenia rynków ciepła o nowe, alternatywne i korzystne rozwiązania.

Decyzja ta zaowocowała podpisaniem w dniu 27.10.2021 umowy pomiędzy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie reprezentowanym przez dra hab. inż. Pawła Pichniarczyka, Dyrektora Instytutu a WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. reprezentowanym przez Jacka Boronia - Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS Energia sp. z o.o. i Michała Żydka - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów, o partnerskiej współpracy.Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona