Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Wspólne projekty nauki i biznesu w zakresie zrównoważonego budownictwa, budownictwa modułowego i prefabrykatów.
Data dodania: 20 / 01 / 2022

Wspólne projekty nauki i biznesu w zakresie zrównoważonego budownictwa, budownictwa modułowego i prefabrykatów.

19 stycznia 2022r., w Białymstoku, miało miejsce spotkanie dyrektorów światowej renomy firmy Lafarge, naukowców z Politechniki Białostockiej, oraz dyrektorów i specjalistów z Sieci Badawczej Łukasiewicz. Podczas uroczystej konferencji na Białostockiej Politechnice, rozmawiano o wspólnym działaniu na rzecz rozwoju i wdrożeniu nowych rozwiązań w gospodarce, w oparciu o zdobytą dotychczas wiedzę i posiadane doświadczenie.  Wszyscy obecni, jednomyślnie, podjęli decyzje o rozpoczęciu współpracy, która ma zaowocować debiutanckimi projektami z zakresu B+R.


Nie bez powodu spotkanie odbyło się właśnie na terenie Politechniki Białostockiej. Placówka ta ma ogromny potencjał naukowy, znaczący bagaż doświadczeń podparty 70 letnim stażem pracy w kształceniu oraz opracowywaniu projektów badawczych. Pani dr hab. Inż. Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej zaznaczyła w swojej wypowiedzi, że współpraca, która zostanie zapoczątkowana tym spotkaniem, obecnych przedstawicieli środowisk rządowych, naukowych, oraz branżowych ma przede wszystkim służyć rozwoju gospodarce mierzącej się z problemami różnego kalibru.


dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – Dyrektor Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie podkreślił, że prace badawcze nad rozwojem nowoczesnych materiałów budowlanych, we współpracy z Politechnika Białostocką wniosą nowe możliwości dla małych i dużych przedsiębiorstw. Zaplecze naukowo badawcze jakie posiada Politechnika i Sieć badawcza Łukasiewicz ma ogromny potencjał, doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, a to we współpracy z firmą Lafarge pozwoli generować nowe możliwości, projekty, którym jednostki poświęcą swój najbliższy czas. 
Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych skupi się na przedsięwzięciach związanych z: niskoemisyjnością, wykorzystaniem surowców odpadowych lub ubocznych produktów poprodukcyjnych z innych branż przemysłowych, zdekarbonizowanych - zastępując lub ograniczając stosowanie surowców naturalnych; polepszaniem właściwości mechanicznych opracowywanych materiałów, energooszczędności. 

Politechnika Białostocka posiada patent na recykling gruzu betonowego. Jednakże, nie jest to jedyna aktywność wpisana w zakres prowadzonych badań. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku zajmuje się wspomnianym już recyklingiem, pracami badawczymi w zakresie wykorzystania popiołów lotnych, poprzez zastosowanie cementów wieloskładnikowych, innowacyjnymi betonowymi nawierzchniami drogowymi oraz poszukiwaniem spoiw alternatywnych. 

Firma Lafarge ze swojej strony zadeklarowała, że niedługo zaprzestanie produkcji najbardziej energochłonnego cementu czystego na rzecz cementów wieloskładnikowych. Zamierza wdrożyć technologię bardziej przyjazną środowisku, zgodną z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, a wspólne projekty nauki i biznesu umożliwią wkroczyć w zakres zrównoważonego budownictwa, budownictwa modułowego i prefabrykatów. Wszystko to, na pewno uda się zrealizować dzięki wspólnemu działaniu badawczo-rozwojowym Politechniki Białostockiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Firmy Lafarge Polska.


W konferencji wzięli udział:

  • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej
  • Łukasz Marcinkiewicz, Dyrektor Lafarge Holcim Engineering i Rozwiązań dla Infrastruktury
  • Stanisław Sobczyk, Dyrektor Przemysłowy Cementu Lafarge Polska, wiceprezes Lafarge Polska
  • dr inż. Marcin Kruk,  Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • prof. Czesław Miedziałowski – Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
  • dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska - Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

      
   
 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona