bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Dział Produkcji Doświadczalnej Kraków

Profil

Specjalizuje się w małotonażowej produkcji spoiw o szybkim tempie narastania wytrzymałości  oraz w wykonawstwie aparatury kontrolno-pomiarowej do badań cementu, betonu, gipsu, wapna i kruszyw zgodnie z normami PN oraz PN-EN. 

Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie eksperymentów technologicznych dotyczących szkła i komponentów oraz doświadczalne wytopy szkła i fryt ceramicznych w skali od laboratoryjnej do technicznej. Równocześnie oferuje usługi w zakresie przemiału substancji ceramicznych w młynach kulowych.

Usługi

Przeróbka mechaniczna surowców

w zakresie mechanicznej i termicznej przeróbki surowców mineralnych oraz na na indywidualne zamówienia wykonuje krótkie serie urządzeń technologicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń.

Próby technologiczne

Prowadzi próby technologiczne w skali ćwierć i półtechnicznej, prace badawczo-wdrożeniowe w zakresie materiałów budowlanych.

 

 

 

Produkcja 

Materiałów budowlanych:

  • specjalnych spoiw mineralnych,
  • suchych mieszanek – szybkowiążących i niskoskurczowych GRS
  • materiałów do konserwacji zabytków na bazie spoiwa romańskiego,
  • preparatów do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych,

Aparatury:

  • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń dla przemysłu materiałów budowlanych

Powłok dla ceramiki i szkła

  • fryty
  • szkliwa
  • angoby i pobiałki

Do pobrania

Krajowy Certyfikat ZKP dla mieszanek GRS-4 i GRS-8  Atest Higieniczny dla mieszanki GRS-4 Atest Higieniczny dla mieszanki GRS-8
Krajowa Ocena Techniczna dla mieszanek GRS-4 i GRS-8 Krajowa deklaracja właściwości użytkowych dla mieszanki GRS-4 Krajowa deklaracja właściwości użtkowych dla mieszanki GRS-8
     
     
     
     

 

Kierownik Działu

Mariusz Mróz

tel.: 12 687 79 53
kom.: 602 675 677

mariusz.mroz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Centrum Szkła
i Materiałów
Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona