Łukasiewicz - ICiMB

Dział Produkcji Doświadczalnej Warszawa

Profil

Dział Produkcji Doświadczalnej Centrum Zaawansowanej Ceramiki i Prefabrykacji dzieli się na dwie sekcje:

 • Sekcja Środków Zdobniczych
 • Sekcja Ceramiki Specjalnej.

Sekcja Środków Zdobniczych zajmuje się  szeroko pojętymi materiałami stosowanymi do zdobienia każdego rodzaju ceramiki. Wytwarza farby do zdobienia ceramiki, szkła i powierzchni emaliowanych w oparciu o własne rozwiązania technologiczne. Wszystkie produkty posiadają Karty Charakterystyki, które udostępniamy na życzenie klienta.

Obszarem działalności Sekcji Ceramiki Specjalnej jest ceramika techniczna obejmująca m.in. materiały konstrukcyjne lite i porowate, tworzywa ceramiczne o wysokiej odporności mechanicznej, tworzywa odporne na szoki termiczne w zakresie wysokich temperatur, materiały kompozytowe. Ponadto, w zakresie działań Sekcji znajdują się technologie wytwarzania ceramicznych nośników katalizatorów oraz katalizatorów ceramicznych do syntez chemicznych i depolimeryzacji tworzyw sztucznych.

Oferta kierowana do przemysłu wynika z wieloletniej współpracy Działu Produkcji Doświadczalnej z firmami na rynku polskim i zagranicznym w zakresie ceramiki specjalnej oraz środków zdobniczych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uwzględniającą najnowsze trendy krajowe i światowe w tym zakresie. Dział Produkcji Doświadczalnej dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym sprzętem doświadczalno-produkcyjnym.

Usługi badawcze

 

Sekcja Środków Zdobniczych prowadzi prace badawcze w zakresie:

 • technologii środków zdobniczych dla wyrobów szklanych, ceramicznych i emaliowanych,
 • technologii pigmentów ceramicznych,
 • technologii szkliw specjalnych,
 • technologii emalii barwnych kryjących,
 • form środków zdobniczych (pasty, forma termoplastyczna, granulat),
 • technologii środków pomocniczych (zaprawiacze).

 

Sekcja Ceramiki Specjalnej świadczy usługi technologiczne w zakresie:

 • prowadzenia skomplikowanej obróbki termicznej wyrobów ceramicznych w wysokich temperaturach,
 • granulacji proszków tworzyw ceramicznych,
 • mielenia materiałów ceramicznych,
 • badań wytrzymałościowych materiałów ceramicznych,
 • ponadto wydział w ramach usług wykonuje audyty technologiczne, ekspertyzy techniczne i doradztwo technologiczne w zakresie produkcji wyrobów ceramicznych.

 

Patenty

 • Patent nr. 417 743: Sposób wytwarzania płytek szklanych okładzinowych lub elewacyjnych z odpadowego szkła kineskopowego (CRT) oraz płytka szklana z CRT
 • Patent nr. 153 166: Naszkliwne, ceramiczne farby sitodrukowe
 • Patent nr. 153 165: Ceramiczne farby offsetowe
 • Patent nr. 153 167: Ceramiczne farby płytkowe do szybkiego cyklu wypalania
 • Patent nr. 131 537: Sposób wytwarzania beżowego barwnika ceramicznego
 • Patent nr. 143 516: Sposób wytwarzania spinelowych barwników ceramicznych
 • Patent nr. 137 497: Sposób wytwarzania białej farby naszkliwnej do dekoracji ceramiki
 • Patent nr. 152 391: Zaprawiacz farby dla kalkomanii ceramicznej
 • Patent nr. 146 751: Zaprawiacz hydrofilowy do sporządzania past ceramicznych
 • Patent nr. 146 121: Sposób wytwarzania barwnika ceramicznego Zieleń Wiktoria
 • Patent nr. 146 851: Sposób przygotowania zestawu surowcowego do syntezy termicznej barwników ceramicznych
 • Patent nr. 403 247: Ceramiczne tworzywo korundowe odporne balistycznie oraz sposób wytwarzania kształtek z tego tworzywa
 • Patent nr. 426 926: Sposób wytwarzania kształtek z  ceramicznego tworzywa korundowego do budowy osłon balistycznych

Produkty

Kierownik Działu

Andrzej Łosiewicz

tel.: +48 519 330 631
kom.: 601 295 855

andrzej.losiewicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca
Kierownika

dr inż. Kamil Lubikowski

tel.: +48 519 330 996
kom.: 516 075 323

kamil.lubikowski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej
Ceramiki i Prefabrykacji 

Postępu 9
02-676 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona